Održan okrugli sto o reformi državne uprave

„Neophodno je stalno ekspertsko tijelo za sprovođenje reforme državne uprave, kako bi ovaj proces bio što uspješniji“, poručila je Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa (IA), na okruglom stolu „Reforma državne uprave-dokle smo stigli?“.

Okrugli sto je održan u organizaciji IA u srijedu, u Podgorici, sa ciljem da pruži kritički osvrt na dosadašnje aktivnosti u okviru reforme crnogorske državne uprave, naročito u odnosu na dosadašnju implementaciju Strategije za reformu javne uprave za period 2011-2016. godine, ali i u odnosu na nadgledanje cjelokupnog procesa.

Marović je ukazala na problem manjka zaposlenih u određenim ministarstvima, a viška u drugim. Ona je pozvala na izradu analize, koja bi sadržala preciznu procjenu obima poslova državne uprave, potrebnog broja i profila kadrova u pojedinim sektorima, kao i procjenu potrebnih sredstava za vršenje tih poslova u srednjoročnom periodu.

Marović je istakla da je neophodno formirati posebno koordinaciono tijelo koje bi pratilo ovu reformu s obzirom na nepostojanje adekvatnog institucionalnog okvira za upravljanje procesom.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, zapitao se da li je reforma državne uprave „nedosanjani san“.

On je ukazao na prelazne i završne odredbe Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koje omogućavaju da se imenovanjem vršioca dužnosti starješina organa ili rukovodioca ugrozi trasnparentnost izbora ljudi na ključne funkcije u državnoj upravi.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA, podsjetio je tokom uvodnog obraćanja da su tokom dosadašnjeg procesa reforme državne uprave usvojena dva strateška dokumenta, mijenjani i unapređivani zakonodavni i institucionalni okviri za upravljanje ovim procesom, kao i sama struktura državnog aparata.

“Ipak, izazovi su i dalje brojni. Državna uprava je još uvijek nedovoljno organizovana, efikasna i profesionalna. Kao takva ona predstavlja prepreku bržem integrisanju zemlje u Evropsku uniju”, dodao je Muk.

On je tokom diskusije naglasio nedovoljnu podjelu nadležnosti između Ministartsva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova u poslovima koordinacije reforme državne uprave i ukazao na potrebu bližeg definisanja uloge ovih institucija.

Olaf Peške, zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke, istakao je da je uvođenje sistema zasluga u službenički sistem crnogorske državne uprave jedan od ključnih prioriteta u cjelokupnoj reformi.

Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu, i Veselin Vukčević, pomoćnik ministra.

Oni su predstavili rezultate u reformi državne uprave i podsjetili na Plan reorganizacije javnog sektora, koji je Vlada usvojila u julu 2013. godine, a javnosti predstavila tek u srijedu, neposredno pred održavanje okruglog stola.

Vojinović je istakla da pod smanjenjem broja zaposlenih, koje je predviđeno ovim strateškim dokumentom Vlade, ne treba nužno podrazumijevati otkaze.

“Odlaskom u penziju, sporazumnim prekidom radnog odnosa, kao i prekidom radnog odnosa na osnovu disciplinske odgovornosti takođe se može smanjiti broj zaposlenih”, istakla je ona.

Predstavnici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu takođe su bili panelisti na okruglom stolu.

Snežana Jonica, zamjenica predsjednika Odbora, istakla je problem kovertiranih ostavki, koje je Milo Đukanović, dok je bio mandatar za sastav nove vlade, naložio rukovodiocima organa, kao jedan od izazova u depolitizaciji državne uprave.

“Njih nije naložio premijer, već mandatar za sastav nove Vlade, dakle predsjednik Demokratske partije socijalista”, istakla je ona.

Rifat Rastoder, predsjednik ovog radnog tijela, osvrnuo se na ulogu Skupštine u nadgledanju reforme državne uprave i ukazao na porast korišćenja kontrolnih mehanizama od strane poslanika.

Okrugli sto je održan uz podršku Fondacije Friedrich Ebert.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *