Obuke za naše istraživače – TRAIN i DCAF seminari

Institut alternativa sa zadovoljstvom objavljuje da je naša organizacija ponovo izabrana za učešće u TRAIN programu (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji je finansiran od strane Federalnog Foren Ofisa (Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu) a sprovodi ga DGAP (Njemački Savjet za spoljne odnose). Cilj TRAIN programa je da osnaži dijalog između istraživačkih centara na Zapadnom Balkanu i političkih aktera i donosilaca odluka.

Do sada su u okviru ovog programa učestvovala tri istraživača IA, a tokom 2015. godine u programu će učestvovati i naša istraživačica, Dina Bajramspahić.

Tema Dininog istraživanja u okviru programa je kako unaprijediti integritet u policiji. Cilj ove analize je da doprinese povećanju povjerenja u policiju i odgovori na pitanje u kojoj mjeri se policijski službenicu sistemski motivišu i podstiču na profesionalan rad. Ona će analizirati nedostatke postojećeg okvira za unapređenje integriteta, kao i inicirati otvaranje dijaloga o pokretanju novih podsticajnih mjera.

S tim u vezi, Dina je učestvovala na prvom treningu u okviru TRAIN programa koji je održan u Beorgadu, od 19-22. aprila, koji je posvećen dizajnu istraživanja,metodologiji i tehnikama pisanja policy papera, analizi “okruženja” za istraživanja kao i planiranju zastupanja preporuka iz analiza.

Sa ciljem upoznavanja sa međunarodnim standardima u oblasti policijskog integrtieta, ona je takođe učestvovala na seminaru “Uloga nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika u jačanju policijskog integriteta”. Seminar su organizovali Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, a tokom seminara su predstavljena iskustva Belgije, Sjeverne Irske i Mađarske.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *