Svetozar Vukićević

Pripravnik

Svetozar Vukićević (rođen u Bijelom Polju 13.05.1996. godine) završio je Osnovnu, Nižu muzičku školu i Srednju elektro-ekonomsku školu u Bijelom Polju. Osnovne studije menadžmenta završio je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru, a trenutno je student specijalističkih studija menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Bio je dugogodišnji volonter u Opštinskoj kancelariji za mlade i NVO Modus Acquirendi u Bijelom Polju. Takođe je bio i aktivan član studentske organizacije BEST Podgorica i učestvovao je u organizaciji brojnih međunarodnih događaja, kurseva i takmičenja. Bio je angažovan kao edukator biračkih odbora za Državnu izbornu komisiju na izborima 2016. i 2018. godine i, u par navrata, kao saradnik u istraživanjima pri Zavodu za statistiku MONSTAT

Kontakt: svetozar@institut-alternativa.org