Marko Sošić

Istraživač javnih politika

Završio osnovne studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a magistrirao na Unverzitetu u Edinburgu, kao Chevening stipendista Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ključna oblast bavljenja je upravljanje javnim finansijama, sa naglaskom na finansijskom nadzoru, odgovornosti i transparentnosti. Posebno se bavio skupštinskim nadzorom budžeta, radom Državne revizorske institucije, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, ali i procesom optimizacije i reformom javne uprave, kao i programskim budžetiranjem i budžetiranjem zasnovanom na učinku (tema magistarske teze).

Član je pregovaračke grupe za poglavlje 32 – Finansijska kontrola u sklopu procesa pregovora sa Evropskom unijom, kao i radne grupe za izradu Strategije reforme javne uprave za preriod 2020-2025.  Kao član radnih grupa učestvovao je u izradi Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (2013), Zakona o finansiranju lokalne samouprave (2018)

Kao koordinator programa u Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju, radio je na uspostavljanju parlamentarne budžetske kancelarije u Skupštini Crne Gore (2016-2018). 

Vodio je projekte prvih vizuelizacija budžetskih podataka u Crnoj Gori, na lokalnom nivou www.mojgrad.me i na državnom nivou www.mojnovac.me, kao i sproveo istraživanje za Open Data Barometer za Crnu Goru 2016. godine.

kontakt: marko@institut-alternativa.org