Anđela Ćuković

Pripravnica

Anđela Ćuković (rođena 13.08.1996.godine u Nikšiću) završila je osnovnu i srednju školu u Plužinama. Student je specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, odsjek Novinarstvo. Program stručnog osposobljavanja započela je u Institutu alternativa, januara 2020.godine. Osnove novinarskog posla upoznala je kroz rad u portalu ,,Tragom”, koji je bio prvi  studentski portal u Crnoj Gori, čiji su osnivači studenti Fakulteta političkih nauka. Tokom osnovnih studija obavljala je praksu u Radiju Crne Gore, u okviru predmeta Radio novinarstvo. Učestvovala je na Medijskom forumu Jugoistočne Evrope (SEEMF) na temu ,,Javni diskurs u Evropi: Da li mediji mogu pomoći da se sačuva demokratija?”. Bila je volonter Crvenog krsta u Plužinama. Govori engleski i ruski jezik.

Kontakt: andjela.cukovic96@gmail.com