Ana Đurnić

Istraživačica javnih politika

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika, anagažovana je u Institutu alternativa od januara 2015. godine. Koautorka je studije «Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori» u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, kao i studije «Procjena integriteta Policije u Crnoj Gori», u dijelu koji se odnosi na spoljnu kontrolu koju nad radom Policije vrši Agencija za sprečavanje korupcije i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Bila je saradnica je na istraživanju i pripremi studije «Sretna Nova Agencija – Uspostavljanje crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije». Ana je autorka kratkih analiza u formi saopštenja za medije koje se tiču rada ove institucije, poput Prvih pet mjeseci rada Agencije za sprječavanje korupcije. U okviru istraživačke oblasti Odgovorne javne finansije, angažovana je na istraživanjima koja se tiču jačanja transparentnosti i odgovornosti u javnim nabavkama. Jedno od istraživanja iz ove oblasti na kojem je bila angažovana je «Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima».

Ana je stručno osposobljavanje obavila u Institutu alternativa. Završila je Specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Međunarodni odnosi. Tokom studija, bila je aktivna članica studentske organizacije Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka – MAPSS, članica Centra za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka i Debatnog kluba “Agora”.

Kontakt: ana@institut-alternativa.org