Novo istraživanje: MTN u KP – Zapostavljena kontrola

Novo istraživanje Instiuta alternativa “Mjere tajnog nadzora u krivičnom postupku – Zapostavljena kontrola” predstavljeno je u srijedu, 4. aprila 2012. godine na konferenciji za medije.

Istraživanje je podržala Skupština Crne Gore, preko Komisije za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama, i predstavlja drugi dio projekta “Demokratska i civilna kontrola primjene mjera tajnog nadzora u crnogorskom zakonodavstvu i praksi – mogućnosti i ograničenja”.

Najvažniji nalazi analize:

– Pravni okvir za primjenu mjera tajnog nadzora u krivičnom postupku je u najvećem dijelu novim Zakonikom o krivičnom postupku usklađen sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Neusklađen je uvid u listinge koji se u crnogorskom zakonodavstvu ne tretira kao MTN već kao operativno prikupljanje podataka i ovlašćenje policije u izviđaju.

– Zabrinjava odsustvo prakse utvrđivanja odgovornosti za nezakonite postupke, i administrativne i proceduralne propuste u primjeni MTN. Unaprijeđenjem komunikacije i koordinacije između Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost broj lica nad kojima su primjenjene MTN dva puta se treba svesti na minimum.

– Iako svi nivoi kontrole imaju na raspolaganju određene mehanizme za vršenje nadzora nad primjenom mjera, sve ih odlikuje pasivnost u vršenju kontrole i primjeni svojih zakonom utvrđenih nadležnosti. Unutrašnja kontrola ne vrši nadzor, navodno, zbog toga što podaci u postupku predstavljaju tajnu. Pravosudne inspekcije ne kontrolišu vođenje propisanih evidencija o MTN. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, i Odbor za bezbjednost i odbranu nisu koristili kontrolne mehanizme za nadzor nad primjenom MTN u krivičnom postupku. Nije razvijen mehanizam žalbe i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nije vršio kontrolu nad primjenom MTN u krivičnom postupku.

– Dostupnost informacija je veoma ograničena, a godišnji izvještaji o radu državnih organa nadležnih za primjenu mjera ne uključuju informacije o MTN. Ipak, u poslednjem izvještaju Tripartitne komisije nadležne da prikuplja podatke o predmetima u oblasti korupcije i organizovanog kriminala, se navodi da su “u toku 2011.godine u 18 predmeta odredjene MTN protiv 113 lica”. Međutim, podatak o broju procesuiranih lica i pravosnažanih odluka dijelom zasnovanih na dokazima prikupljenim MTN-om koji bi ukazao na rezultate postignute primjenom MTN – nije dostupan.

– Neophodno je preciznije regulisati pravni okvir za uvid u listinge, omogućiti unutrašnjoj kontroli policije da vrši kontinuiran nadzor na primjenom MTN, i unaprijediti parlamentarni nadzor nad primjenom mjera na način da nadležni državni organi za primjenu MTN u krivičnom postupku: sud, tužilaštvo, policija, dostavljaju posebne izvještaje o primjenjenim mjerama Odboru za bezbjednost i odbranu.

Analizu u cjelini (pdf) možete naći u dokumentu Istraživanje: Mjere tajnog nadzor u krivičnom postupku – Zapostavljena kontrola.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *