Novi ZUP – Dugotrajni oproštaj od šaltera

Ova analiza se fokusira na očekivane pogodnosti Zakona o upravnom postupku. Imenovanje ovlašćenih službenika za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja, kao i razmjena podataka po službenoj dužnosti, neki su od noviteta koje donosi zakonski okvir. Međutim, neophodno je obezbijediti dodatne preduslove za njihovu potpunu primjenu.

Na osnovu 11 pravilnika ministarstava, koji su bili na Vladi tokom 2017. godine zbog usklađivanja sa ZUP-om, neujednačen je trend poštovanja pravila da se imenuje ovlašćeni službenik za donošenje rješenja u upravnom postupku. Šest ministarstava u potpunosti prati ovo pravilo. Pet ministarstava određenim službenicima povjerava samo vođenje postupka, ostavljajući time mogućnost da se starješina i dalje „pita za sve“. Negativne odlike ovakvog pristupa, osim u neefkasnosti i prevelikom opterećenju najviših pozicija, ogledaju se i u politizaciji postupaka. Ovakav trend ogleda se i na lokalnom nivou, prema odgovorima koje smo prikupili od skoro 40 organa lokalne uprave.

Razmjena podataka po službenoj dužnosti propisana je kao načelo, sa ciljem da se građani rasterete obaveze prikupljanja hrpe dokumenata kako bi im bila isporučena neka javna usluga. Može se desiti da ostane samo dobra namjera, s obzirom na to da je jaz između različitih službenih evidencija u posjedu javne uprave teško premostiti. Trenutno, državni organi vode 153 elektronska registra, ali ne postoji jedinstvena evidencija svih registara u posjedu javne uprave.

Do 2020. godine, predviđeno je povezivanje svih postojećih elektronskih registara. Međutim, nije vidljiva strateška namjera da se digitalizuju registri koji su i dalje dostupni jedino u papirnom formatu. Iako uporedna iskustva nameću potrebu pružanja smjernica za razmjenu podataka po službenoj dužnosti, Vlada nije donijela obavezujuće uputstvo za javnopravne organe, koji primjenjuju ovu obavezu.

Javnopravni organi u većoj mjeri treba da koriste mogućnost imenovanja ovlašćenih službenika za donošenje rješenja u upravnom postupku. Vlada treba da donese obavezujuće uputstvo o razmjeni podataka o službenoj dužnosti i omogući efkasnu razmjenu podataka između većine registara koje vode javnopravni organi

Ova analiza nastala je u okviru projekta „Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!“, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo, a fnansiraju Evropska unija u okviru programa podrške razvoju lokalnih organizacija civilnog društva i Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF). Sadržaj analize predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *