Neophodno jačanje kontrolne funkcije Skupštine

Intenzivna zakonodavna aktivnost parlamenta jedna od neminovnosti koju sa sobom „nosi“ proces pridruživanja EU, a zbog obaveze usaglašavanja kompletnog zakonodavstva sa pravnim propisima Evropske unije. Dakle, Skupština Crne Gore treba da bude na visini zadatka i da odgovori na ovaj izazov na pravi način. Međutim, u okviru svojih ustavom definisanih nadležnosti, Skupština mora pojačati svoju kontrolu u odnosu na izvršnu vlast – vladu.

Imajući u vidu da se u Crnoj Gori trenutno sprovode sveobuhvatne reforme koje će joj omogućiti da u dogledno vrijeme započne pristupne pregovore za članstvo u EU, nameće se pitanje političkog mandata izvršne vlasti (koji se u ovoj situaciji čini preširokim) i uloge Skupštine u tom procesu.

Proces pridruživanja države Evropskoj uniji u najvećoj mjeri se nalazi u nadležnosti izvršne vlasti tj. vlade. Sa druge strane, to ne znači da je uloga parlamenta u ovom procesu zanemarljiva, pa bi se moglo reći da je centralna uloga parlamenta da vrši politički nadzor nad pridruživanjem.

U skladu sa ovom ulogom, Skupština Crne Gore trenutno radi na izmjenama Poslovnika koje bi trebalo da joj omoguće jačanje kontrolne funkcije u odnosu na izvršnu. S obzirom na to da bi ova rješenja trebalo da budu usvojena tek u decembru, nezahvalno je prognozirati u kom smjeru će se ona kretati i koliko će se izaći u susret zahtjevima opozicije. Međutim, izvjesno je i da je rad na izmjenama zapravo rezultat „pritiska“ iz Brisela koji je proizašao iz, sad već čuvenih, sedam prioriteta Evropske komisije, koji su, da podsjetim, uključivali i usvajanje izbornog zakonodavstva i jačanje kontrole i zakonodavne funkcije parlamenta, a ne rezultat „demokratskog iskoraka“.

Nesumnjivo da je od značaja omogućiti veću prolaznost opozicionim predlozima; ojačati kontrolne mehanizme predviđene Poslovnikom; omogućiti intenzivniju saradnju odbora sa civilnim društvom, te ojačati administrativne kapacitete svih radnih tijela parlamenta kako bi Skupština svoju kontrolnu funkciju mogla da obavlja na adekvatan način.

Izjava za dnevni list “Dan” predsjednika Upravnog odbora IA Steva Muka. Članak objavljen u “Danu” 22. novembra 2011. možete pronaći ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *