Ne isplati se štedjeti na DRI

Ministarstvo finansija mora preispitati svoj stav u vezi budžeta DRI

Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u budžetu Crne Gore za 2012. od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u iznosu koji je predložio Senat DRI na sjednici od 24. oktobra. Istovremeno izražavamo zabrinutost da će konačni iznos opredijeljen za DRI biti značajno umanjen i pored stava poslanika, jer je predstavnik Ministarstva finansija na sjednici Odbora najavio da prijedlog budžeta DRI treba smanjiti za više od trista hiljada eura, odnosno, skoro 20% ukupne sume.

Podsjećamo da DRI trenutno funkcioniše u otežanim okolnostima, a da je potreba za jačanjem kapaciteta Institucije naglašena i od strane Evropske komisije u najnovijem Izvještaju o napretku. Ključna ograničenja daljeg razvoja DRI ogledaju se u:

  • Popunjenosti svega trećine sistematizovanih radnih mjesta za obavljanje poslove revizije;
  • Odlivu obučenog i kvalitetnog kadra prema drugim institucijama i sektoru komercijalne revizije;
  • Prosječnom neto zaradom zaposlenih u eksternoj reviziji u javnom sektoru koja je skoro tri puta manja od iste u privatnom sektoru;
  • Nedovoljnim prostornim kapacitetima na raspolaganju za rad;
  • Uspostavljanjem Revizorskog tijela od kapaciteta DRI i njegovim skorim izdvajanjem (U to tijelo delegirano je sedam obučenih revizora, među kojima su i bivši načelnici sektora, a ustupljeni su im određeni prostorni kapaciteti).

Uz sve ove probleme, od DRI se očekuje da iz godine u godinu povećava broj revizija uz održavanje postojećeg i unaprjeđenje kvaliteta, postepeno prelazi sa provjere zakonitosti na provjeru uspješnosti korišćenja javnih sredstava, povećava obim kontrolisanog dijela javnih sredstava u odnosu na ukupni budžet, ispunjavanje zacrtanih ciljeva, rad na razvoju kapaciteta, unaprjeđenju metodologije, itd. DRI je i pored svih uočenih problema uspjela da u ovoj budžetskoj godini obavi najveći dio planiranih revizija, da nastavi rad na važnim unutrašnjim strateškim aktima, kao što je Strategija razvoja DRI, da uradi analizu ispunjenja prošlogodišnjih preporuka, da odradi samoevaluaciju dosadašnjeg rada, oformi tijelo za razvoj revizije presjeka, odnosno, revizije uspješnosti. Sve to uz racionalno korišćenje dodijeljenih sredstava i uštede.

Pozivamo Ministarstvo finansija da preispita svoj stav u vezi budžeta DRI, u potpunosti ispoštuje stav Odbora i na taj način uvaži ulogu DRI u sistemu kontrole javnih finansija. Smatramo da prostor za smanjenje javne potrošnje i racionalizovanje korišćenja javnih sredstava svakako postoji, ali da u tom smislu ne treba poći od korigovanja prijedloga budžeta DRI, već upravo suprotno – snaženje DRI i postupanje po preporukama državnih revizora najsigurniji su put ka boljem stanju u javnim finansijama.

Marko Sošić
Saradnik na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *