Nastavljamo angažman u Operativnom timu za Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama, naša Dina Bajramspahić imenovana je ponovo za članicu Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada (OGP). Ona je bila članica i prvog Operativnog tima koji je formiran 2012. godine.

Nakon zastoja u radu od godinu i po dana, u srijedu, 24. decembra ove godine, imenovan je novi Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada (OGP) koji će nastaviti rad na aktivnostima za unapređenje odgovornosti i transparetnosti rada Vlade u okviru ove globalne inicijative.

Novi operativni tim se sastoji od sedam predstavnika organa državne uprave i pet predstavnika nevladinih organizacija.

Nevladine organizacije su birane u skladu sa posebnom uredbom koja uređuje načine saradnje između državnih organa i NVO u Crnoj Gori. Procedura je bila da nakon javnog poziva NVO da predlože svoje predstavnike, objavi lista svih kandidata koji ispunjavaju uslove za pet područja djelovanja koji su definisani javnih pozivom, a potom za svaku oblasti izabere po jedan predstavnik.

Oblasti su:

  1. Poboljšanje javnih usluga,
  2. Povećanje javnog integriteta,
  3. Efikasnije upravljanje javnim resursima,
  4. Uspostavljanje sigurnijih zajednica i
  5. Povećanje odgovornosti kompanija.

Zadatak Operativnog tima je da:

  • obavlja poslove pripreme i izrade Drugog akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada;
  • vrši evaluaciju i monitoring nad sprovođenjem mjera iz Drugog akcionog plana; priprema i dostavlja Vladi tromjesečne izvještaje o radu;
  • promoviše Partnerstvo otvorenih Vlada;
  • i da preduzima aktivnosti na prenošenju iskustava i najbolje međunarodne prakse ostvarivanja konstruktivne saradnje između javnog i civilnog sektora uz uključivanje građana u javne politike u pravcu stvaranja nove društvene i ekonomske vrijednosti i unapređenja kvaliteta života građana Crne Gore.

Odluku o imenovanju Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada možete naći ovdje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *