Naši prijedlozi za Plan rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet trenutno formuliše Plan rada za 2013. godinu. Kako se nadležnosti ovog skupštinskog odbora tiču istraživačkih oblasti Instituta alternativa, obratili smo se Odboru sa prijedlozima i sugestijama za koje smatramo da treba uvrstiti u program aktivnosti Odbora za ovu godinu:

Konsultativno saslušanje o sprovođenju postupaka javnih nabavki;

Konsultativno saslušanje u vezi sa pripremom/usvajanjem zakonskog/ih okvira za oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva;

Prezentacija vodiča za efikasniju parlamentarnu kontrolu javnih nabavki u okviru projekta Instituta alternativa “Jačanje parlamentarne kontrole sistema javnih nabavki”;

Razmatranja kvartalnih izvještaja o ispunjavanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije;

Razmatranje izvještaja o radu Državne revizorske institucije na posebnoj sjednici i odvojeno od izvještaja o reviziji završnog računa budžeta;

Rad na protokolu o saradnju između Državne revizorske institucije i Skupštine (u skladu sa Strateškim planom razvoja DRI) – moguća aktivnost – konsultativno saslušanje;

Konsultativno saslušanje na temu “Ustavni i zakonski okvir finansijske nezavisnosti DRI”;

Konsultativno saslušanje o stepenu implementacije unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i mogućnostima za veće učešće Skupštine u nadzoru nad procesom.

Nadamo se da će neki od ovih prijedloga naći put do Plana rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *