Nabavke u državnoj upravi u brojkama

Državni organi su u 2014. godini utrošili 52 994 714,56 eura. Najveći izvršeni budžet za javne nabavke u 2014. godini imalo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23 278 015,51 eura, najniži Sekretarijat za razvojne projekte, 16 740,60 eura. Ukupno 14 organa je prekršilo Zakonom utvrđen procenat korišćenja neposrednog sporazuma, u čemu prednjači Uprava za mlade i sport, koja je sve nabavke tokom prošle godine realizovala ovim postupkom. Izuzetno visok procenat upotrebe direktne pogodne ostvarili su i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (41,24%), Zavod za intelektualnu svojinu (35,48%), Državni arhiv (34,15%), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (30,07%).

Problem nerealnog planiranja budžeta za javne nabavke je sveprisutan i u državnim organima. Po predstavljenim podacima iz pojedinačnih izvještaja o javnim nabavkama, tek kod tri institucije visina izvršenog budžeta je ista kao i planiranog za 2014. godinu, i to Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za metrologiju. Ipak, uvidom u izvještaje koje su ove institucije dostavile Institutu alternativa, odnosno sabiranjem iznosa u obrascima A, B i C koji daju pregled nabavki realizovanih otvorenim postupkom, šoping metodom i neposrednim sporazumom, dobijene sume se razlikuju i odstupaju od planiranih. Šesnaest organa je mijenjalo plan tokom godine. Ministarstvo finansija je plan javnih nabavki promijenilo čak 9 puta, od čega je poslednja izmjena iz decembra povećala budžet za gotovo pola miliona iako taj iznos, na kraju, nije utrošen. Planovi uopšte nisu dostupni za dvije institucije: Upravu za mlade i sport i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

***

Podaci o javnim nabavkama u državnim organima u 2014. godini dobijeni su na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama koji su upućeni svim državnim organima, obveznicima primjene Zakona o javnim nabavkama, a kojih je ukupno 33. Informacija ne uključuje podatke za Upravu za ugljovodonike, budući da nismo uspjeli doći do kontakt informacija ovog novouspostavljenog organa. Ministarstva ekonomije i prosvjete nisu dostavila svoje godišnje izvještaje o javnim nabavkama ni gotovo tri mjeseca nakon što im je upućen zahtjev, kršeći na taj način Zakon o slobodnom pristupu informacijama, dok su Uprava za javne nabavke i Zavod za statistiku donijeli rješenja sa pogrešno utvrđenim činjeničnim stanjem. Naime, iz Zavoda sa statistiku su nas informisali da su pojedinačni izvještaji naručilaca dostupni u godišnjem izvještaju o javnim nabavkama, koji bi po članu 118 Zakona trebalo da bude objavljen do kraja maja, što ne odgovora činjeničnom stanju i ovo je moguće utvrditi neposrednim uvidom u izvještaje iz prethodnih godina. Uprava za javne nabavke se u odgovoru na naš zahtjev, takođe, pozvala na godišnji izvještaj o javnim nabavkama, iako je obavezna da pripremi pojedinačni izvještaj o sprovedenim nabavkama, što se može vidjeti i po utvrđenom budžetu za ovo tijelo u Zakonu o budžetu Crne Gore za 2014. godinu. Takođe, tokom istraživanja o stavovima naručilaca u januaru ove godine, iz Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki su nas informisali da za njihove potrebe robe i usluge nabavlja Uprava za javne nabavke. Zbog ovakvih rješenja, kao i ćutanja administracije, uputili smo žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama protiv ova 4 organa, ali ovo tijelo još uvijek nije odlučilo o njima. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je donijelo rješenje kojim se odobrava pristup informaciji, ali i uz uplatu troškova, još uvijek nismo dobili izvještaj.

Izvještaj u cjelini možete preuzeti ovdje.

Institut alternativa sprovodi projekat ”Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama” uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. Aktivnosti su usmjerene ka jačanju saradnje između državnih i nedržavnih aktera u zajedničkim naporima u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javni nabavki i formulisanju preporuka za unapređenje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *