Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima

Uzimajući u obzir naše dosadašnje aktivnosti u oblasti javnih nabavki, u ovom izvještaju smo se fokusirali na:
- neprecizno, netačno i nepotpuno predstavljanje informacija u vezi sa postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;
- lošu primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Na ovaj način želimo da, sa aspekta utvrđenih nepravilnosti u izvještavanju i primjeni Zakona, pokažemo da podaci o nabavkama nisu dostupni, vjerodostojni ili valjano predstavljeni, što se negativno održava na transparentnost. Drugi cilj ovog izvještaja je da ukaže na to kako loša primjena zakonskih rješenja povećava rizik za korupciju, dok odgovorna lica naručilaca ne snose odgovornost, odnosno ostaju nesankcionisana, a sistem kao takav omogućava da ovakva praksa ostane prikrivena i predstavljena unutar zakonskih okvira.

U odnosu na problem lošeg izvještavanja, fokusirali smo se na funkcionisanje portala javnih nabavki, ključne elemente izvještaja nadležnih institucija, te izvještaja o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, odnosno Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki za period 2011-2016. godine. Posebnu pažnju smo posvetili i kontradiktornim podacima o sprovedenim nabavkama na godišnjem nivou u izvještaju organa javne uprave i onih predstavljenih od strane Uprave za javne nabavke (UJN). U ilustrativne svrhe prikazali smo kako mediji izvještavaju o nabavkama, odnosno šta je predmet njihovog interesovanja. Uzimajući u obzir probleme na koje smo naišli tokom monitoringa, prikazali smo i primjere nepreciznih zakonskih normi, neujednačene primjene, te neadekvatnog planiranja. U kojoj mjeri izmjene Zakona koje su usvojene u decembru unapređuju izvještavanje i otklanjaju nelogičnosti u zakonskom tekstu, predmet je posebnog poglavlja u ovom izvještaju. Ponuđene su i završne ocjene i preporuke za unapređenje izvještavanja i predstavljanja podataka o postupcima javnih nabavki, odnosno preciznije formulisanje spornih zakonskih normi.

Izvještaj ”Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima” je dio projekta “Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama” podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije koji je Institut alternativa sproveo tokom 2015. godine. Podaci koji su korišćeni u pripremi ovog izvještaja dobijeni su analizom zvaničnih dokumenata, medijskih članaka, kao i uvidom u pojedinačne izvještaje obveznika primjene Zakona na državnom i lokalnom nivou, koje smo dobili na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Tokom projekta organizovali smo 4 sastanka sa naručiocima, ponuđačima, predstavnicima civilnog sektora i drugim zainteresovanim stranama, pa su ključne informacije, nalazi i preporuke sa ovih događaja korišćene i u izradi ovog izvještaja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *