Monitoring izvještaj: Rad pet skupštinskih odbora (2022/2023)

Posmatrani period rada Skupštine obilježile su brojne političke krize koje su uticale i na aktivnosti skupštinskih radnih tijela.

Uprkos raspuštanju Skupštine i Vladi kojoj je izglasano nepovjerenje, nastavljeno je sa praksom rasprave o zakonskim prijedlozima koji ne ispunjavaju osnovne kriterijume javnosti. U periodu od raspuštanja Skupštine do formiranja novog, 28. saziva, u skupštinsku proceduru je predato čak 27 zakonskih prijedloga, od čega je za njih 18 predlagač bila Vlada, dok su njih 9 podnijeli poslanici i poslanice.

Dinamičan period koji se odrazio na rad Skupštine Crne Gore, odrazio se i na njena radna tijela, pa su odbori uglavnom radili bez usvojenih planova rada što otežava procjenu realizacije njihovih aktivnosti.

U ovoj analizi donosimo presjek rada pet skupštinskih odbora: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbor za bezbjednost i odbranu, Odbor za ljudska prava i slobode, Odbor za antikorupciju i Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, u periodu od oktobra 2022. do oktobra 2023. godine.

Brojni problemi koji su uočeni i u ranijim periodima rada odbora, nastavili su se i u ovom, kao što je održavanje saslušanja koje ne prate odgovarajući izvještaji sa zaključcima i preporukama, neusvajanje izvještaja o radu institucija bez preporuka za njihovo unapređenje i usvajanje zakonskih izmjena i dopuna bez rasprave...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *