“Moja uprava” za probleme u ostvarivanju prava građana

Institut alternativa (IA) završio je nadogradnju svoje posebne Internet stranice, preko koje građani, između ostalog, mogu prijaviti nepravilnosti i poteškoće u ostvarivanju svojih prava pred javnom upravom.

Unapređenje Internet stranice mojauprava.me sprovedeno je u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži”, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

Zadržana je osnovna interaktivna komponenta stranice, koja je i ranije građanima omogućavala da prijave probleme pri zapošljavanju i napredovanju u državnim organima.

Međutim, lista problema na koje se građani mogu požaliti je sada duža, i uključuje sveukupno djelovanje javne uprave. Drugim riječima, osim kategorije “zapošljavanje i napredovanje u organima uprave”, građani sada, pri slanju prijave ili problema, mogu izabrati i opcije “prijem u državljanstvo”, “izdavanje ličnih dokumenata”, “dobijanje dozvole”, “osnivanje preduzeća” i “ostalo”.

Dosadašnje prijave građana povodom zapošljavanja u državnim organima, upućuju na problem prevelike samovolje ministara i starješine organa prilikom izbora službenika i neregularnosti prilikom provjere sposobnosti kandidata za posao u organima uprave. Nekoliko prijava upućuje i na nezadovoljstvo državnih službenika koji su bili zaposleni na određeno vrijeme, a koji su se našli u svojevrsnom pravnom vakuumu nakon početka primjene poslednjeg Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Preko Moje uprave, Institut alternativa će dijeliti i osnovne informacije o napretku u primjeni Strategije za reformu javne uprave do 2020. godine, koju je Vlada usvojila u julu.

Evropska komisija je u nedavno objavljenom izvještaju o Crnoj Gori, ocijenila da ja naša zemlja umjereno spremna kada je riječ o reformi javne uprave. Ostvareni napredak uglavnom se odnosi na usvajanje strateškog okvira i novog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i na pojednostavljivanje administrativnih procedura. Međutim, u izvještaju je naročito istaknuta potreba za jakom političkom voljom, kako bi se efikasnije radilo na depolitizaciji i optimizaciji javne uprave.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *