Konkurs za polaznike II generacije Škole javnih politika

Institut alternativa
u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja (CEMI)
raspisuje:

Konkurs za polaznike II generacije Škole javnih politika

Cilj škole je da polaznicima pruži teorijska i praktična znanja o javnim politikama, njihovom kreiranju i unapređivanju. Kroz program Škole ćete biti u prilici da bolje razumijete koncept javnih politika, aktere i procese u sistemu kreiranja javnih politika.

Škola će vam pomoći da kvalitetno istražujete i analizirate javne politike, planirate i srovodite istraživanja, pišete analitički tekst/predlog praktične politike, da formulišete preporuke za donosioce odluka i komunicirate/zastupate zaključke i preporuke.

Škola se realizuje kroz 5 modula koji se sastoje od serije predavanja sa praktičnim radom. Predavači u školi su univerzitetski profesori, predstavnici državnih institucija i nezavisnih istraživačkih centara i stručnjaci za javne politike iz zemlje i regiona.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org najkasnije do 20. februara 2013.

Škola je prvenstveno namijenjena neposrednim ili budućim akterima u procesu kreiranja javnih politika, aktivnim profesionalcima u: državnoj upravi, istaknutim nevladinim organizacijma, sindikatima, medijima, kao i najboljim studentima završnih godina studija fakulteta društvenih nauka.

Projekat Škola javnih politika je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Preuzmite Okvirni program Škole javnih politika 2013

Više informacija o projektu i prethodnoj generaciji Škole

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *