Komentar za agenciju MINA o Predlogu Zakona o unutrašnjim poslovima

Komentar o Predlogu Zakona o unutrašnjim poslovima agenciji MINA dala je naša Dina Bajramspahić, predstavnica IA u Radnoj grupi za pripremu Zakona o unutrašnjim poslovima

Predlog Zakona o unutrašnjim poslovima još uvijek nije utvrđen i radna grupa na tome još radi. Iako smo tokom dvogodišnjeg rada naporno radili i održali preko trideset višesatnih sastanaka, ostalo je još mnogo nedorečenih rješenja. Problem koji se javlja je da smo neka pitanji bili unaprijedili a da se sada vode rasprave o tome da se vrate stara rješenja. Ovo posebno u oblasti upravljanja ljudskim resursima u policiji što je najvažnije pitanje za njeno ukupno funkcionisanje.

Najvažniji iskorak u zakonu je propisivanje da najniži obrazovni nivo koji mora imati lice da bi zasnovalo radni odnos u Policiji bude V stepen (Policijska akademija). Vidjeli smo tokom prethodne sedmice da postoje problemi i sa kadrovima sa Policijske akademije, koji su prošli intenzivan dvogodišnji program policijske obuke, zbog čega je jasno koliko tek problema može biti sa licima koja imaju IV stepen i policijsku obuku od tri mjeseca.

Međutim, ovo rješenje samo po sebi nije dovoljno jer policija već ima u službi četiri i po hiljade policijskih službenika. Za njih unutra se mora izgraditi dobar sistem praćenja rada, procjene učinka, dodatnog usavršavanja, mogućnosti napredovanja na osnovu zasluga, što još uvijek ne postoji. I u MUP-u i Policiji postoji otpor prema tome da se sistem pomjera sa apsolutno slobode diskrecionog odlučivanja menadžmenta o postavljenju rukovodilaca u Policiji, prema izgrađivanju sistema u kojem će se mjeriti rezultati i nagrađivati najbolji. Još uvijek nismo do kraja dobro razradili odredbe vezane za ova pitanja.

S tim u vezi je posebno važno da u zakonu bude propisan interni oglas za rukovodioce kako bi svi dobri kandidati dobili priliku da se prijave i pokažu interesovanje za popunu najodgovornijih radnih mjesta. Ovo nije samo preporuka Instituta alternativa već i svih pet eksperata koji su radili sa Radnom grupom. Tu je i problem instituta razrješenja rukovodilaca koji nije propisan adekvatno i uvezan sa mjerenjem učinka i kriterijumima za razrješenje pa svaki rukovodilaca može biti smijenjen u svakom trenutku. Sa druge strane, budući da nema kriterijuma, nedostatak tih odredbi omogućava da i oni koji nisu dostojni budu rukovodioci. Primjer je najava povratka Lješkovića na mjesto šefa SAJ-a.

Iako su se do sada sprovodile, po prvi put su zakonom propisane bezbjednosne provjere policijskih službenika. Do sada su se u praksi sprovodile samo za lica koja po prvi put zasnivaju radni odnos. Međutim, one bi se morale sprovoditi i tokom rada policijskih službenika jer mladi kandidati za posao uglavnom nisu još ni imali priliku da naprave tako teške propuste kakve prave oni koji već rade u Policiji. Nadam se da ove odredbe neće biti izbrisane i da će MUP i Policija pokazati da smatraju da je važno da u Policiji ne ostaju oni koji nisu dostojni policijske značke.

Takođe smo kritikovali namjeru da se ukine Disciplinska komisija MUP-a i odgovornost prebaci na Disciplinsku komisiju zaduženu za više desetina hiljada državnih i lokalnih slubženika. Sadašnjom verzijom zakona nije značajnije unaprijeđen nadzor nad Policijom koji je u praksi potpuno neefikasan. Nadam se da Radna grupa neće odustati od namjere da se razdvoje radna mjesta i zvanja u Policiji i da će se mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno potpuno izbrisati, što je izričita preporuka i eksperata.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *