Koliko je zaposlenih u javnoj upravi nikako da se sazna

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je nedavno saopštila da je broj zaposlenih u organima i institucijama koje se finansiraju iz državnog budžeta 38 hiljada, dok se konačan broj zaposlenih u javnoj upravi, koji će obuhvatiti i lokalni nivo, očekuje krajem oktobra. Činjenica da ni više od godinu dana nakon početka posljednje strategije reforme u ovoj oblasti, mi još uvijek ne znamo broj zaposlenih na nivou javne uprave, ne govori dobro o dometima reformi, kaže za Kodex istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Milošević.

“To najviše govori o neplanskom zapošljavanju i nedostatku efikasnog nadzora. Posljedica svega je paradoksalna situacija da je smanjenje zaposlenih projektovano kao jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave, a da ne raspolažemo osnovnim podacima – početnim vrijednostima, u odnosu na koje je tu racionalizaciju neophodno sprovesti.” konstatuje Milošević.

Štaviše, Vlada nije usvojila kadrovski plan za ovu godinu, čime je javnost ostala uskraćena za odgovore na pitanja o tome koliko ljudi trenutno radi u organima državne uprave i u Generalnom sekretarijatu Vlade, koliko je radnih mjesta i izvršilaca sistematizovano, odnosno predviđeno pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave i Generalnog sekretarijata Vlade i o tome koliko ljudi i na kojim pozicijama bi trebalo da bude zapošljeno u ovoj godini. Time smo u određenoj mjeri nazadovali, jer je tokom prethodne dvije godine bilo moguće pronaći odgovore barem na ova pitanja, poručuje Milošević..

“Evropski principi javne uprave, koji su za zemlje Zapadnog Balkana formulisani 2014. godine sa ciljem da usmjere reforme u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, pomogli su da se reforma javne uprave konkretizuje na principe. Ovi principi se odnose na unapređenje ljudskih resursa, depolitizaciju i profesionalizaciju, bolje upravljanje javnim finansijama, efikasnije pružanje javnih usluga, veću odgovornost i transparentnost, bolju koordinaciju prilikom donošenja odluka i primjene javnih politika. Svaki od ovih principa je do detalja razrađen, tako da Crna Gora ne može imati mnogo dilema u pogledu njihove primjene.” kaže za Kodex istraživačica javnih politika Milena Milošević.

U načelu, naša Strategija za reformu javne uprave do 2020. godine prati strukturu Evropskih principa javne uprave, tako da bi, između ostalog, trebalo da doprinese boljem pružanju javnih usluga kroz primjenu novog Zakona o upravnom postupku i veće korišćenje informacionih tehnologija, da dodatno ojača rukovodni kadar u upravi, koji se nalazi na “zamagljenoj” granici između politike i profesionalizma.

“Međutim, u nedavno obavljenom izvještaju, mi smo pokazali da tokom prvih 11 mjeseci primjene posljednje Strategije za reformu javne uprave, 60% aktivnosti nije sprovedeno u predviđenom roku. Nalazi izvještaja ukazuju da su razvoj i koordinacija javnih politika i upravljanje ljudskim resursima posebno problematične oblasti. Zapošljavanje na lokalnom nivou naročito je slabo regulisano, što se odražava u propustima, kao što su oglašavanje radnih mjesta koja su već popunjena i nesprovođenje provjere sposobnosti. “ kaže za Kodex istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Milošević.

Proces EU integracija ima na raspolaganju mehanizme, koji bi mogli motivisati odlučnije korake u reformi javne uprave i smanjenju zaposlenih, ali je na Vladi krajnja odluka o tome kako će te mehanizme iskoristiti, konstatuje Milošević i dodaje da, od početka sljedeće godine, trebalo bi da počne sa primjenom direktna budžetska podrška Evropske unije za reformu javne uprave, u iznosu od 15 miliona eura. To bi svakako trebalo i da motiviše ali i da obaveže Vladu da isporuči konkretne rezultate.

Intervju originalno objavljen na internet stranici Kodex.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *