Koalicija NVO pita Ministarstvo javne uprave: Ko i zašto ukida javne rasprave o ključnim propisima?

Vlada Crne Gore je bez javne rasprave, u tajnom procesu i bez ikakvog uključivanja javnosti donijela izmjene Zakona o državnoj upravi. Izmjene Zakona utvrdjene su na sjednici od 16. novembra. Tekst izmjena nije dostavljen na razmatranje čak ni Savjetu za reformu javne uprave – savjetodavnom tijelu Vlade koje je, da paradoks bude kompletan, upravo formirano radi razmatranja nacrta propisa, strateških, planskih i analitičkih dokumenata u vezi sa reformom javne uprave. Zakon o državnoj upravi jedan je od ključnih zakona u oblasti reforme javne uprave.

Izmjenama Zakona o državnoj upravi Vlada je ograničila sprovođenje javnih rasprava ”kad se zakonom, odnosno strategijom uređuju pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti i godišnjeg budžeta; u vanrednim, hitnim ili nepredvidljivim okolnostima; kad se zakonom bitno drukčije ne uređuje neko pitanje.” Ovako širokom formulacijom, ministarstvima je ostavljena mogućnost da biraju kada će sprovesti javnu raspravu, odnosno, da izbjegnu uključivanje javnosti u procese donošenja akata po svom izboru.

Kada je riječ o budžetu, ključni reformski dokument u ovoj oblasti, Program reforme upravljanja javnim finansijama (sastavni dio Strategije reforme javne uprave 2016-2020), ima za cilj veću otvorenost i transparentnost državnog budžeta. Budžetski kalendar koji je definisan Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ne isključuje mogućnost javne rasprave o prijedlogu godišnjeg budžeta, iako je Ministarstvo finansija do sada nije organizovalo. Umjesto koraka unaprijed u ovom pravcu, sada se drugim zakonom želi trajno obezbijediti isključivanje javnost iz procesa formulacije budžeta. Podsjećamo da su javne rasprave o budžetu lokalnih samouprava izričita zakonska obaveza, a da ovim prijedlogom javna rasprava o državnom budžetu želi zakonom izričito zabraniti. Tako dolazimo do novog paradoksa, a to je da su građani pozvani da učestvuju na javnim raspravama o budžetu u svojim opštinama, dok im je zabranjeno da učestvuju u raspravi o državnom budžetu. Očigledno je da Vlada državni budžet tretira kao svojinu, koja pripada Vladi, a ne građanima.

Dodatno smo iznenađeni ovim rješenjima jer, koliko prošle godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova uprave je, prilikom rasprave o Nacrtu Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona prihvatilo predlog većeg broja NVO da se briše zabrana javnih rasprava iz ovog podzakonskog akta. Direktorat MUP-a koji je prihvatio ovaj predlog, je isti Direktorat koji je sada uputio Vladi upravo suprotno rješenje i čine ga mahom isti službenici koji sada rade u ministarstvu sa drugim nazivom.

Stoga pitamo MJU – šta se dogodilo u međuvremenu te uticalo na promijenu stava o učešću javnosti u kreiranju najvažnijih zakonskih akata?
 Kako se i navodi u reagovanju MJU, ova odluka je donesena u konsultaciji sa drugim organima pa pitamo – koji su to organi/ministarstva predložili ova nazadna rješenja? Da li su eventualno ministri iz ovih resora – ministar finansija i ministar unutrašnjih poslova tražili ovakva rješenja? Ukoliko jesu, javnosti treba predočiti njihovo obrazloženje takvog zahtjeva kako bi se mogla objektivno sagledati i takva argumentacija.

Ponuđeni odgovor MJU neubjedljiv je i ne pruža mogućnost za dalju argumentovanu raspravu. MJU navodi da se prijedlogom zakona javna rasprava zabranjuje za zakon o budžetu i o oblasti bezbjednosti i odbrane, da bi se „u određenim vanrednim i hitnim situacijama, stvorili uslovi za brzu reakciju po skraćenoj proceduri“.

Cijenimo da se radi se o stvaranju trajnih izuzetaka, u oblastima oblasti o kojima se javnost nikada neće konsultovati, u hitnoj ili redovnoj proceduri.

Iz dosadašnjeg reagovanja reagovanja MJU po ovom pitanju uočavamo da vlada Duška Markovića ima novu politiku koja se razlikuje od ranije vlade, a koja je lošija za transparentnost i saradnju sa nevladinim organizacijama i građanima. Izmjene Zakona o državnoj upravi samo su jedan u nizu nazadnih trendova politike ove vlade prema široj javnosti, u proteklih godinu dana.

U ime Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, koja trenutno okuplja 99 nevladinih organizacija iz Crne Gore,

Ana Novaković
Predsjednica Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *