Kandidati nezadovoljni provjerom sposobnosti i poštovanjem rang lista

Provjera sposobnosti i nepoštovanje rang lista za izbor državnih službenika i namještenika, najčešći su uzrok nezadovoljstva kandidata za posao u državnim organima, pokazuju prijave koje Institut alternativa (IA) dobija preko svoje Internet stranice “Moja uprava“.

Na adresu “Moje uprave”, sajta koji je IA pokrenuo u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, do sada je stiglo ukupno 14 prijava.

Kandidati često izražavaju nezadovoljstvo zato što nijesu izabrani na radna mjesta, iako su bili prvorangirani tokom provjere sposobnosti. Uporište za to im pruža i Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji propisuje da se, po pravilu, na radna mjesta biraju najbolje ocijenjeni kandidati. Samo izuzetno, i uz posebno obrazloženje, nakon usmenog intervjua sa kandidatima sa rang liste, starješina može izabrati drugog kandidata.

Međutim, upravo obrazloženja starješina nijesu dovoljno ubjedljiva, pokazuju slučajevi kandidata koji su nam se obratili.

Naime, starješine se u obrazloženjima često pozivaju na već sprovedenu provjeru sposobnosti, koja služi kao osnov za formiranje rang lista, na činjenicu da su izabrani kandidati već radili u datom državnom organu ili da su ostavili bolji utisak.

Ovi slučajevi poklapaju se i sa nalazima našeg Monitoring izvještaja o zapošljavanju i napredovanju u državnim organima, koji je upozorio na preširoku primjenu diskrecionog prava starješina da ne izaberu najbolje kandidate.

Druge prijave koje su upućene našoj organizaciji odnose se mahom na neregularnosti prilikom provjere sposobnosti, odnosno pogrešno bodovanje testova, prosječne ocjene tokom studiranja i stručnih i radnih kvaliteta kandidata.

Kandidati upozoravaju i na privilegovanje pojedinih kandidata od strane službenika, koji pripremaju praktične testove za provjeru kompetentnosti za obavljanje poslova datog radnog mjesta.

“Odradiš perfektno opšti dio na provjeri sposobnosti, međutim, na posebnom dijelu je vrlo teško proći jer ne znaš šta i odakle treba da učiš (iz organa na čiji se oglas javljaš neće da daju informaciju), dok onaj kome je namješten oglas (a 98% oglasa je namješteno), obzirom na to da pitanja pripremaju službenici za kadrovske poslove iz pomenutog organa, zna koja će mu biti pitanja, pa čak dobije i odgovore”, piše u jednoj od prijava koje smo primili.

IA je pripremio i vodič za kandidate za posao u državnim organima, koji će, u 2 000 primjeraka, biti distribuiran svim zainteresovanim kandidatima uz pomoć Uprave za kadrove.

Nalazi i rezultati našeg jednogodišnjeg projekta ”Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve” poslužiće i kao osnova za zagovaranje izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su planirane za poslednji kvartal ove godine.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *