Kako ojačati integritet policije u Crnoj Gori?

Ovaj predlog praktične politike (policy brief) objavljen je u septembru 2015. godine. Pripremljen je u okviru TRAIN programa 2015 (Istraživački centri: savjetovanje i istraživanje kroz interakciju i umrežavanje), koji sprovodi Njemački savjet za inostrane odnose (DGAP) pod pokroviteljstvom njemačkog Ministarstva spoljnih poslova (Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope).

Korupcija u policiji je međunarodni problem. Istorijski posmatrano, nepravilnosti u radu policije predstavljaju faktor u razvoju policijskih institucija u svijetu, ali je poseban problem u državama koje su pogođene ratom ili se nalaze u ratnom okruženju. Takav je slučaj i sa Crnom Gorom, gdje je tranzicija političkog sistema dovela do formiranja bliskih veza između policijskih službenika i organizovanih kriminalnih grupa1, visokog nivoa politizacije policije i pada profesionalnih standarda. Jedan od eksperata u oblasti bezbjednosti čak navodi da su mafijaške strukture oduvijek sarađivale sa lokalnom policijom, bilo otvoreno ili tajno.

U periodu nakon 1992, dok je Crna Gora bila dio Jugoslavije, čija je dezintegracija u tim godinama počela, upravo je crnogorska policija služila kao glavno sredstvo republičke vlade u Podgorici. Policijski redovi povećali su svoju brojnost sa 5000 tokom 1997. godine do 18000 u 2000. godini, dok je Vojska Crne Gore bila pod uticajem Beograda. Ova situacija uticala je negativno na profesionalne standarde policije, između ostalih razloga i zbog nedostatka adekvatnog obrazovanja novog kadra. Danas, sa nešto više od 4000 policajaca, Crna Gora je i dalje država koja ima najveći broj policijskih službenika po glavi stanovnika u Evropi.

Istovremeno, Uprava policije (UP) je jedan od ključnih aktera odgovornih za obavljanje najzahtjevnijeg zadatka koji je postavljen pred Crnu Goru na putu evropskih i evroatlantskih integracija, a to je uspostavljanje vladavine prava u državi. Ovo bi jedino moglo da bude moguće ukoliko Uprava policije postigne napredak u borbi protiv korupcije u svojim redovima i ukoliko ojača sistem promovisanja integriteta i profesionalnih standarda.

Rješenja za nedostatak integriteta i profesionalnih standarda u policiji koja su predložena u ovoj analizi uslovljena su kontekstom, uključujući političke, ekonomske i kulturne preduslove. Ovaj rad nudi analizu postojećeg institucionalnog okvira policijskog integriteta koji je uspostavila Vlada, kao i mjera koje sprovode relevantne institucije, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, a koje se koriste u cilju ohrabrivanja i nagrađivanja profesionalnog ponašanja policijskih službenika.

Cilj ovog rada je da doprinese boljem funkcionisanju policije u Crnoj Gori kroz procjenu Vladinih aktivnosti u jačanju policijskog integriteta i kroz predlaganje novog strateškog pristupa. U radu se takođe predlaže stvaranje sveobuhvatnog sistema za smanjenje mogućnosti za korupciju i drugih oblika nedoličnog ponašanja i zloupotreba od strane policijskih službenika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *