Kako kompletirati Senat DRI?

Senat DRI dvije godine bez petog člana

Senat Državne revizorske institucije (DRI) već više od dvije godine radi u krnjem sastavu, brojeći četiri od zakonom predviđenih pet članova. Institut alternativa poziva Skupštinu Crne Gore da imenovanje novog člana Senata DRI postavi na listu svojih prioriteta u periodu koji je preostao od prvog redovnog zasijedanja. O važnosti što skorijeg izbora nedostajućeg člana Senata DRI dovoljno govori činjenica da je Sektor IV, kojim bi isti trebalo da rukovodi, između ostalog nadležan za reviziju svih regulatornih agencija, sudstva, tužilaštva, četiri ministarstva i niz drugih subjekata revizije, sa posebnom nadležnošću za oblast javnih nabavki, koncesija, kapitalnih izdataka budžeta, itd.

Podsjećamo da Administrativni odbor u dva navrata nije uspio da dođe do odgovarajućeg kandidata. Administrativni odbor je u 2010. godini najprije u 2010. godini pozvao poslaničke klubove da predlože kandidate za člana DRI. Ovaj pokušaj se završio neuspjehom jer nijedan poslanički klub nije predložio svog kandidata u predviđenom roku. Nakon toga, u maju 2011, Administrativni odbor je uputio javni poziv za imenovanje jednog člana Senata DRI, koji je objavljen na sajtu Skupštine, ali ne i u štampanim medijima (kao što je to bio slučaj sa nekim drugim imenovanjima, npr. članova Savjeta EKIP-a). Od prijavljena dva kandidata koja su uspjela saznati za javni poziv, jedan je nakon rasprave na Administrativnom odboru predložen Skupštini na usvajanje većinom glasova. Ipak, isti kandidat je na plenumu imao samo osam glasova podrške (od sedamdeset poslanika koji su glasali, 42 su bila uzdržana, a 20 protiv).

Ova dva slučaja ukazuju na sistemski propust u načinu izbora članova Senata DRI. Procedura mora biti ili vođena ili sprovedena u saradnji sa radnim tijelom koje može kompetentno odlučiti o izboru najboljeg kandidata – Odborom za ekonomiju, finansije i budžet. Takođe, nedopustivo je odlučivanje o kandidatu za člana Senata DRI samo na osnovu podnijete dokumentacije i prema glasinama o njihovim partijskim ili nacionalnim opredjeljenjima, kako je to urađeno na sjednici Administrativnog odbora. Vrednovanje kriterijuma stručnosti uz neposredno saslušanje prijavljenih kandidata, izlaganje njihovih vizija razvoja DRI i jačanja uticaja državne revizije, jedini su put ka mjerodavnoj odluci o najboljem kandidatu za člana Senata DRI.

Predlažemo da Administrativni odbor po treći put započne proceduru imenovanja jednog člana Senata DRI i ponovi javni poziv uz objavljivanje u svim štampanim medijima. Po okončanju javnog poziva, predlažemo održavanje konsultativnog saslušanja na zajedničkoj sjednici ovog i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, gdje će poslanici imati priliku da u razgovoru sa prijavljenim kandidatima donesu na činjenicama utemeljenu odluku o imenovanju najboljeg. Zakon o DRI i Poslovnik Skupštine ne predstavljaju prepreku za ovakav postupak procesa imenovanja.

Marko Sošić
Saradnik na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *