Kako do jačeg uticaja DRI – Neophodna saradnja svih

Još uvijek smo daleko od djelotvorne kontrole budžeta i željenog uticaja Državne revizorske institucije, zaključak je sa skupa koji je danas organizovao Institut alternativa. U ovom zadatku, aktivniju ulogu moraju imati Skupština, Vlada, tužilaštvo i ostale institucije koje moraju više koristiti izvještaje DRI u svom radu, i u oblasti utvrđivanja odgovornosti za počinjene zloupotrebe i u borbi protiv korupcije, kao i u ispravljanju sistemskih problema u javnom sektoru.

Vlada iz godine u godinu sprovodi manje od 30% preporuka izrečenih na završni račun budžeta i toleriše nedostavljanje informacija subjekata revizije Ministarstvu finansija o tome šta su uradili da bi sproveli obaveze iz preporuka DRI i Akcionog plana za njihovu implementaciju.

Aleksandar Damjanović, predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije, najavio je formiranje pododbora za kontrolu javnih finansija na jesen, kao ispunjavanje obaveze iz Akcionog plana za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine. Takođe je najavio da će uskoro biti potpisan protokol o saradnji između Odbora i DRI, kojim će se obezbijediti bolja razmjena informacije, značajnije bavljenje pojedinačnim izvještajima o reviziji i praćenje ispunjenja preporuka.

Iz Senata Državne revizorske institucije su najavili da će se u narednom periodu posebno baviti izradom metodologije za praćenje i ocjenu ispunjenosti preporuka od strane subjekata revizije. Najavljeno je i jačanje saradnje sa Vrhovnim državnim tužilaštvom u pogledu utvrđivanja krivične odgovornosti za zloupotrebe budžetskih sredstava koje DRI uočava u svom radu.

Na konferenciji je bilo riječi i o tome šta se dešava nakon što izvještaji o reviziji budu objavljeni, u pogledu utvrđivanja odgovornosti za počinjene zloupotrebe i nezakonitosti. Ocijenjeno je da je nedopustivo je da Tužilaštvo ignoriše izvještaje o reviziji i ne sprovodi istražne radnje na osnovu onih izvještaja koje im DRI dostavlja. Osim ovoga, prekršajne prijave, zahtjevi za naknadu štete, ali jasno utvrđivanje političke odgovornosti – moraju pratiti rad DRI u budućem periodu ukoliko želimo da prekinemo prakse koje DRI uočava iz godine u godinu.

Takođe je kritikovana situacija u kojoj Skupština skoro pet godina dopušta da Senat DRI funkcioniše u nepotpunom sastavu.

Na skupu je bilo riječi o kapacitetima DRI koja radi sa tek polovinom od planiranog broja državnih revizora, a Ministarstvo finansija i dalje odobrava nova zaposlenja u DRI.

Iz Instituta alternativa je ocijenjeno da je nedopustivo da Skupština krši Zakon o DRI i u Savjet Agencije za sprječavanje korupcije imenuje državnog revizora, kome je izričito zabranjeno članstvo u tijelima upravljanja pravnih lica.

Institut alternativa je na skupu najavio pokretanje posebne Internet stranice, www.mojnovac.me, preko koje će objavljivati informacije da li subjekti revizije ispunjavaju preporuke DRI.

Konferencija se održava u sklopu projekta “Zajedno ka odgovornosti – jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji Institut alternativa sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Norveške. U sklopu ovog projekta smo održali prvi skup državnih revizora i unutrašnjih revizora u javnom sektoru, sa DRI i Odborom za ekonomiju, finansije i budžet radimo na definisanju elemenata njihovog Protokola o saradnji, a takođe radimo na komunikacionoj strategiji DRI i povezivanju sa sa civilnim društvom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *