Jednokratne pomoći da ne dijeli uži kabinet Vlade

Povodom poziva predsjednika Vlade da se izmijeni zakonski okvir i dozvoli dodjela finansijske pomoći građanima uz korišćenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve, upozoravamo na važnost transparentnog raspolaganja budžetskim sredstvima i pravednost raspodjele.

Omogućavanje Vladi da kroz tekuću budžetsku rezervu odgovori na zahtjeve građana za materijalnom pomoći u ovom periodu će učvrstiti praksu vansistemske dodjele socijalne pomoći uz diskreciono i netransparentno odlučivanje.
Poziv premijera poslanicima
Poziv premijera poslanicima

Ukoliko zabrana isplate jednokratne pomoći u izbornoj godini bude ukinuta, nju ne treba dodjeljivati iz tekuće budžetske rezerve i mimo sistema socijalne zaštite.

Preusmjeravanjem ili rebalansom budžeta je potrebno prebaciti sredstva iz tekuće budžetske rezerve na budžeta Ministarstva rada i socijalnog staranja, odnosno, centre za socijalni rad. Na taj način bi se omogućilo da jednokratna davanja prolaze proceduru propisanu Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i podzakonskim aktima, kao i da lica koja traže i dobiju pomoć budu uključena u sistem informacioni sistem socijalnog staranja, tj. socijalni karton. Isplata pomoći mimo ovog sistema urušava njegovu namjenu – da država vodi sveobuhvatnu, cjelovitu i pravednu socijalnu politku o kojoj ima potpunu evidenciju.

Zakonom o budžetu za 2020. godinu je već planirano isplata 2,2 miliona eura na poziciji jednokratne socijalne pomoći, uprkos tome što Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja zabranjuje gotovo sve vidove ove pomoći u izbornoj godini. Na poziciji tekuće budžetske rezerve planirano je 86 miliona, od čega se 66 odnosi na pomoć Montenegro Airlines-u.

Za razliku od ovakvog, sistemskog pristupa, raspodjela novca iz tekuće budžetske rezerve će biti brza, tajna, bez kriterijuma za dodjelu novca i uz diskreciono pravo članova Vlade da dijele novac mimo sistema socijalne zaštite i nadležnih institucija.

Sve će to dati za pravo javnosti da sumnja u zloupotrebu sredstava i olakšati da novac ne dođe do onih kojima je potreban i koji ispunjavaju uslove da ga dobiju, već onima koji su podobni i zaslužni na način koji to vidi partija.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je zabranjena dodjela socijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori. Godinama smo se zalagali da ovo bude slučaj tokom cijelog mandata Vlade i bezuspješno pokušavali da dođemo do podataka o trošenju tekuće budžetske rezerve kroz odluke užeg kabineta Vlade, koji su svi proglašeni tajnom. 
Član koji premijer želi da suspenduje, Zakon o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja
Član koji premijer želi da suspenduje, Zakon o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja
Naša preporuka Vladinoj radnoj grupi formiranoj da formuliše ovaj i druge prijedoge glasi da je borba protiv koronavirusa razlog više da se Vlada trudi da bude dostojna povjerenja građana i da svojim radnjama zasluži da građani vjeruju u opravdanost mjera koje sprovodi. Način na koji će upravljati novcem građana, kako iz budžeta tako i od donacija, je test za Vladu u ovom periodu – da zaštiti sve građane, uz transparentno, zakonito i pravedno odlučivanje o raspodjeli. Sve ovo se ne može obezbijediti tako što će uži kabinet diskreciono dijeliti novac, mimo očiju javnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *