Javne politike

Zbornik koji je pred čitaocima proizašao je iz rada programa ”Škola javnih politika”. U okviru zbornika pet autora iz ugla različitih naučnih disciplina analiziraju pojam i ključne elemente javnih politika. Drugi dio zbornika integralno čini analiza ”Pregled izrade javnih politika – Crna Gora” koju je pripremila SIGMA tokom 2013. godine, a za čije potrebe izrade je Institut prikupljao podatke.

Intenzivni program za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika realizuje se od februara 2012. godine sa ciljem da doprinese kvalitetnom razvoju javnih politika u Crnoj Gori kroz osnaživanje kapaciteta zainteresovanih strana za razvoj javnih politika, podizanje stepena razumijevanja razvoja javnih politika među ključnih akterima, kao i osnaživanje komunikacije i saradnje među učesnicima iz različitih sektora, institucija i organizacija.

U okviru pet modula, polaznici Škole javnih politika imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom, akterima, instrumentima, metodama za istraživanje, sadržajem sektorskih javnih politika. Program Škole do sada je pohađalo 80 polaznika, među kojima je najveći broj onih koju su zaposleni u organima državne uprave, i manji broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, sindikalnim organizacijama, medijima, aktivisti nevladinog sektora, kao i najbolji studenti osnovnih i postdiplomskih studija.

Upravo iz razloga dodatnog doprinosa izučavanju javnih politika u Crnoj Gori, kao i olakšanoj pripremi polaznika za pohađanje Škole, odlučili smo se da ključna predavanja grupišemo u okviru jedinstvenog zbornika. Njegovu izradu i izdavanje podržala je Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *