Javna debata o poglavljima 23 i 24

Koordinatorka istraživanja, Jovana Marović, učestovala je na javnoj debati povodom dvije godine od usvajanja akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Debatu pod nazivom „Akcioni planovi za 23 i 24 poglavlje: gdje smo nakon dvije godine primjene“ je organizovala Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom.

Jovana je istakla da se dosadašnji pregovarački proces u okviru poglavlja 23 može posmatrati u odnosu na:

  • stepen realizacije mjera iz AP
  • obezbjeđivanje “mjerljivih” rezultata
  • nivo transparentnosti i učešće zainteresovanih strana u procesu
  • učešće civilnog sektora u radu radne grupe i praćenju mjera.

Ona je dodala da, osim zaokruživanja normativnog okvira, po svim pomenutim parametrima stagniramo. Adaptacijom akcionog plana krajem 2014. godine pomjereni su rokovi za gotovo polovinu od ukupnog broja mjera u oblasti borbe protiv korupcije. Tek 1/5 mjera iz ovog dijela AP je u potpunosti realizovana, dok, po pravilu u ovom segmentu izostaju mjerljivi rezultati. Nema pravosnažnih odluka za korupciju na visokom nivou, dok je tokom prošle godine pokrenuta samo jedna finansijska istraga. Kršenja zakona se ne sankcionišu.

Što se tiče transparentnosti, istakla je, odustajanje od kvartalnog izvještavanja o toku pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24, zatvaranje sjednica Savjeta za vladavinu prava za javnost, neobjavljivanje komentara Evropske komisije na nacrte zakona, svakako da nisu dobri za kvalitet i javnost procesa.

Specifičan model direktnog učešća civilnog sektora u pregovaračkim radnim grupama je dobar. Međutim, članovi iz NVO sektora u radnoj grupi nisu ravnopravni sa ostalim članovima, budući da, između ostalog, imaju selektivan pristup informacijama, zaključila je.

Pored Jovane, na skupu su govorili i:

  • Svetlana Rajković, pregovaračica za 23 i 24 poglavlje
  • NJ.E. Mitja Drobnič, šef Delegacije EU u Crnoj Gori
  • Slaven Radunović, predsjednik Odbora za evropske integracije
  • Branka Lakočević, šefica radne grupe za poglavlje 23
  • Mira Cerović, šefica radne grupe za poglavlje 24
  • Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u CEMI-ju i član radne grupe za poglavlje 24.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *