Izjava za javnost povodom sjednice Savjeta za reformu javne uprave

Juče je u Podgorici održana 2. sjednica Savjeta za reformu javne uprave u čijem sam radu učestvovao kao član u ime Instituta alternativa.

Prilikom glasanja sam se uzdržao u odnosu na zaključke Savjeta povodom usvajanja Izvještaja o realizaciji Strategije i Akcionog plana reforme javne uprave za period jun 2016 – jun 2017.

Nisam dao podršku usvajanju izvještaja kako iz procesnih tako i iz suštinskih razloga, što sam naveo u obraćanju članovima Savjeta, i zatražio da javnost i primaoci naših zaključaka o tome budu obaviješteni.

Međutim, u zvaničnom saopštenju sa sjednice Savjeta, i pored na sjednici saopštenog obećanja potpredsjednika Pažina, nema informacije da nisam podržao usvajanje izvještaja.

Ovakav odnos potpredsjednika Vlade, Zorana Pažina, prema datom obećanju neće doprinijeti daljem radu ovog Savjeta i učešću NVO.

Inače, ovaj izvještaj kako nam je saopšteno na sjednici Savjeta, nije ni pripremljen za Vladu Crne Gore niti će ga ona usvajati, već za Evropsku komisiju kao informacija na njen zahtjev.

Iz navedenih razloga, a kako bi doprinijeli transparentnosti procesa reforme, Institut alternativa će ovaj izvještaj objavili na našim internet stranicama, kako bi javnost i građani mogli dobiti više informacija o toku reforme.

Imajući u vidu da je samo 5 od 15 dospjelih mjera realizovano, ukazao sam na potrebu da se individualizuje odgovornost za neispunjavanje mjera dospjelih za realizaciju.

Izvještaj tek na nekoliko mjesta stidljivo govori o razlozima i uzrocima slabe realizacije. Najmanje je jasno dokle se stiglo u realizaciji obaveza u oblasti razvoja i koordinacije javnih politika, a koje treba da realizuje Ministarstvo evropskih poslova.

U izvještaju se neosnovano prihvata obrazloženje Agencije za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama, da ova nije mogla provjeriti da li ministarstva proaktivno objavljuju infromacije, što je jednostavna aktivnost pretraživanja web stranica za koju nisu potrebni posebni kapaciteti.

U izvještaju postoje netačni navodi poput onog da Vlada nije mogla usvojiti dva godišnja izvještaja o primjeni uredbi o saradnji državne uprave i NVO i javnim raspravama, navodeći kao argument da Savjet za razvoj NVO ne funkcioniše pa Vlada nije mogla bez mišljenja savjeta da usvoji ove izvještaje, što predstavlja čist falsifikat stvarne situacije i slijeda događaja.

Izvještaj ne sadrži ni najnovije informacije iz oblasti upravljanja javnim finansijama niti objašnjenje zašto npr. još uvijek nemamo registar državne imovine. Takođe, mnogi podaci iz oblasti pružanja usluga građanima dati su u formi i na način koji ne objašnjava stvarno stanje i vodi pogrešnim optimističnim zaključcima o rezultatima u ovoj oblasti

Ukazao sam na činjenicu da se usvajanje izmjena Zakona o pristupu infromacijama, ne može birokratski uzimati kao realizovana aktivnost i tvrditi da je time unaprijeđen pristup ifnormacijama, jer je tim zakonom ograničen pristup proširenjem obima izuzetaka.

Zabrinjava činjenica da se nekritički u izvještaju uzima informacija da je Crna Gora visoko ocijenjena u Istraživanju UN-a o e–participaciji sa tvrdnjom da se Crna Gora našla u najbolje ocijenjenih 25 zemalja na svijetu zbog korišćenja online javnih konsultacija. Ovo prije svega jer znamo da e-konsultacije u Crnoj Gori ne postoje, ali i imajući u vidu saznanje da se aktivnost “razvijanje tehničkih specifikacija za e-konsultacije” centralne vladine internet platforme za javne konsultacije i rasprave s relevantnim akterima o ključnim koracima za implementaciju platforme” u okiru projekta podržanog od Evropske unije ne realizuje zbog izostanka vladine podrške realizaciji ove aktivnosti. Iz tih razloga zatražio sam više informacija o ovom istraživanju, metododlogiji, konkretnim podacima za Crnu Gori i izvorima informacija.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Preuzmite Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016 – 2020, za period jul 2016 – jul 2017. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *