Izjava za agenciju MINA o neinformisanju građana o razlozima ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost

Veoma je neodgovorno što građani nisu obaviješteni o razlozima ostavke ili smjene Bora Vučinića, i što Savjet za odbranu i bezbjednost nije uspio institucionalno da doprinese rješavanju ovog pitanja. Umjesto toga, na žalost, nastavljaju se umnožavati zabrinjavajuće pretpostavke o razlozima ostavke koje unose nepovjerenje i nesigurnost među građane. Naročito kada ostavke direktora postaju praksa u ANB. Nadam se da će Odbor za bezbjednost i odbranu, koji je takođe najvio bavljenje ovim pitanjem, uspjeti da dođe do više odgovora.

U isto vrijeme, dosadašnji vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca je javno iznio vrlo teške kvalifikacije protiv ANB, svodeći njihov rad na podatke “rekla-kazala” koje su bez ikakvog utemeljenja, te time otvoreno izrazio nepovjerenje u njihov rad.

Postavlja se pitanje da li u Državnom tužilaštvu znaju da država izdvaja značajna sredstva za rad Agencije, da predstavnici državnih organa tvrde da je Agencija reformisana i da je njihov rad u skladu sa najvećim standardima u ovoj oblasti, i konačno, da građani prolaze kroz iste te bezbjednosne provjere protiv kojih su se pobunili tužioci, npr. za potrebe dobijanja državljanstva, od čega im zavisi niz drugih prava, a posebno prava na rad. Bilo bi dobro da se nepovjerenje Tužilaštva prema ANB dodatno objasni građanima.

Bezbjednosna provjera je standard za specijalna tužilaštva, i njen cilj je da osigura visok stepen integriteta tužilaca u čiju nadženost spadaju najosjetljiviji predmeti, kao i da smanji prostor za korupciju i curenje podataka.

Kako bi se smanjio prostor za zloupotrebe od strane ANB, Institut alternativa je predložio da se u slučaju negativnog mišljenja Agencije, predvidi mogućnost uvida u prikupljeni materijal na bazi kojeg je dato mišljenje i mogućnost izjašnjavanja lica o navedenim tvrdnjama, kao i ostale mogućnosti pravnog lijeka, tj. žalbe i tužbe, i time institucionalno ospori eventualna zloupotreba.

Dina Bajramspahić
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *