Izjava: Mane novousvojenog Zakona o parlamentarnoj istrazi

Komentar za Dnevne novine:

Usvajanje posebnog Zakona o parlamentarnoj istrazi je bila naša preporuka i mi smo veoma zadovoljni činjenicom da je usvajanje ovog zakona vrlo izvjesno. Smatrali smo da je to važno za jačanje kontrolne funkcije Skupštine, da će olakšati primjenu ovog kontrolnog mehanizma i pomoći da parlamentarna istraga daje konkretne rezultate, kao i da se koristi učestalije. Nema bojazni da će anketni odbor preuzeti ulogu suda, kakve su se ocjene mogle čuti, jer je anketni odbor nadležan da utvrđuje isključivo političku odgovornost, ne i krivičnu.

Međutim, takođe smo smatrali da je potrebno propisati kaznene odredbe, po uzoru na komparativno iskustvo, koje će se odnositi na nedostavljanje informacija, neodazivanje na poziv za svjedočenje odnosno neistinito svjedočenje. U mnogim zemljama parlamentarne komisije za istragu imaju ista ovlašćenja i ograničenja kao i pravosudni organi tokom sprovođenja istražnih radnji, samo sa različitim ciljem. Nije nevjerovatno da se državni funkcioneri izgovaraju tim da su nenadležni za dato pitanje, i da nisu bili uključeni u pitanje koje je predmet anketnog odbora. Politička odgovornost podrazumijeva i odgovornost za nečinjenje i neznanje. Državni funkcioneri moraju iskazati poštovanje prema parlamentu odazivanjem na poziv anketnog odbora a takva obaveznost se obezbjeđuje kaznenim odrebama.

Osim utvrđivanja političke odgovornosti parlamentarna istraga je kontrolni mehanizam koji ima tendenciju ka pružanja sistemskog odgovora na društveni problem koji je bio povod za otvaranje parlamentarne istrage. Anketni odbori treba da analiziraju uzorke i posljedice, i na osnovu svojih zakonodavnih nadležnosti, utiču na promjenu ukupnog ambijenta koji je do datog društvenog problema doveo.

Parlamentarna istraga je jedan od ključnih kontrolnih mehanizama koji Skupština ima na raspolaganju. Preciznijim definisanjem i zakonskim utvrđivanjem ona je na formalnom nivou osnažena. Ipak, na poslanicima ostaje da je na pravi način i iskoriste.

Dina Bajramspahić
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *