Istraga “Afere Telekom” u Skupštini – nerealna očekivanja i realna ograničenja

Danas smo predstavili nalaze našeg posljednjeg istraživanja, pod nazivom “Istraga “Afere Telekom” u Skupštini – nerealna očekivanja i realna ograničenja”. Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fondacije Friedrich Ebert (FES).

Cilj ove analize je da odgovori na pitanje – sa kojim preprekama se suočio anketni odbor Skupštine u sprovođenju parlamentarne istrage. Analizirane su okolnosti u kojima je parlamentarna istraga otvorena, uloga ostalih aktera uključenih u rasvijetljavanje pitanja, problemi u primjeni kontrolnih mehanizama, kao i politički kontekst u kojem je parlamentarna istraga sprovođena.

Na konferenciji za medije govorile su Dina Bajramspahić, autorka analize i Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa.

U nastavku prenosimo zaključke i preporuke iz istraživačkog izvještaja:

Parlamentarna istraga je jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama koje Skupština ima na raspolaganju u kontroli rada Vlade, državnih organa i institucija. Stoga je neophodno stalno jačati i unapređivati njene unutrašnje mehanizme kako bi zaista mogla da objektivno utvrdi političku odgovornost državnih funkcionera. To je, u konačnom, u interesu i same Vlade jer će, uporedo sa jačanjem kontrolne funkcije Skupštine, nužno rasti kvalitet rada Vlade i princip odgovornosti njenih funkcionera i službenika.

Zbog toga Skupština i Vlada treba da preuzmu niz aktivnosti u cilju unapređenja parlamentarne istrage.

1) U pogledu jačanja nadležnosti:

Neophodno je nadležnostima anketnog odbora pridružiti kaznene odredbe za neodazivanje na poziv anketnog odbora, nedostavljanje informacija, i lažno svjedočenje.
Izmjenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi potrebno je stvoriti pravni osnov za pozivanje građana da svjedoče pred anketnim odborom i omogućiti dostavljanje informacija i dokumentacije od građana koji imaju podatke kojima se može rasvijetliti predmetno pitanje.
2) U pogledu unapređenja procedura:

Izmjenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi neophodno je:
omogućiti opoziciji proporcionalno učešće u odlučivanju o uzimanju izjava, kako bi se osigurao minimum prohodnosti opozicionih predloga o pozivanju lica.
propisati kao obavezno da predsjednik anketnog odbora u komunikaciji sa članovima odbora, pripremi izvještaj koji će se razmatriti u anketnom odboru. Ukoliko nema većine za usvajanje izvještaja, usvaja se tehnički izvještaj.
propisati tehnički postupak sprovođenja saslušanja, na način da se članovima odbora omoguće dva kruga postavljanja seta pitanja, sa mogućnošću komentara odgovora lica koje se saslušava.
3) U pogledu povećanja svijesti o legetimnosti parlamentarne istrage:

I Skupština i Vlada, pozicija i opozicija, moraju afirmisati parlamentarnu istragu, ukazivati na važnost i značaj ovog kontrolnog mehanizma, i kreirati atmosferu i ambijent u kojima će primjena ovog kontronog mehanizma biti konstruktivan, demokratski pokušaj rješavanja društvenog problema, na bazi argumenata i činjenica, a ne maliciozno nastojanje da se krivična odgovornost utvrdi mimo sudskog postupka.
4) U pogledu finansijske podrške radu anketnog odbora:

Potrebno je u budžet Skupštine Crna Gore uvesti poseban program namijenjen unaprjeđenju kontrolne funkcije, koji bi, između ostalog, predviđao i izdatke potrebne za nesmetan rad anketnih odbora.
5) U pogledu unapređenja transparentnosti:

Na internet stranici Skupštine objaviti svu dokumentaciju o radu anketnog odbora: zapisnike, izvještaje, odluke, izjave saslušanih lica.
Imajući u vidu važnost parlamentarne istrage, kontrolna saslušanja pred anketnim odborom treba da imaju drektan prenos putem Live Streaming-a na internet stranici Skupštine.

Radnu verziju analize “Istraga „Afere Telekom“ u Skupštini – nerealna očekivanja i realna ograničenja” možete preuzeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *