Intervju: Političke odluke ograničavaju domete civilnog društva

Tokom godina, Institut alternativa je postao prepoznat kao organizacija koja je kritički orijentisana ka policiji, ali sa ciljem da joj doprinese njenom boljem funkcionisanju, kaže Dina Bajramspahić u intervjuu za POINTPULSE.

Mateja Agatonović (BCSP)

Koji je najveći uticaj vase organizacije u rješavanju korupcije u policiji?

Naša vizija je transparentna, odgovorna i efikasna policija koje će služiti građanima. Iako svjesni činjenice da ovaj zadatak u Crnoj Gori danas nije lak, pokušavamo da koristimo sve kanale da utičemo na ovaj rigidni sistem – od pritisaka civilnog društva pomoću medija i javnih događaja do direktnih aktivnosti zastupanja kroz komunikaciju sa rukovodiocima u policiji, ali istovremeno isprobavajući i pristup “odozdo prema gore”.

Vjerujemo da naši reformski napori imaju veću šansu da uspiju ukoliko ih podrže policijski službenici kao agenti promjene, koji imaju znanje i vještine koji su neprocjenjivi u ovom procesu. Vjerujemo da nam ovakav sveobuhvatnu pristup omogućuje da steknemo jasniju sliku o problemima u policiji, kao i da učinimo naše preporuke realističnijima i izvedivijim.

IA je učestvovao u brojnim radnim grupama, javnim raspravama, i dao svoj doprinos pripremi zakona, strategija i akcionih planova koji se tiču rada policije. Većina naših predloga je usvojena, te smo sad fokusirani na njihovu realizaciju.

Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate u komunikaciji sa policijom?

Pristup informacijama od javnog značaja je i dalje ključni problem. I dalje nedostaju brojne informacije, uključujući bitnu statistiku koja se navodno ne izrađuje.

Tokom godina, Institut alternative je postao prepoznat kao organizacija koja je kritički orijentisana ka policiji, ali sa ciljem da joj doprinese njenom boljem funkcionisanju. Postoji broj policijskih službenika koji cijene naš rad, preporuke i sa kojima imamo stalnu komunikaciju. Rekla bih da ovo partnerstvo obostrano smatramo korisnim. Sa druge strane, policija je još pod jakim političkim uticajem. Zbog toga, naš je doprinos ograničen zbog uticaja politike.

Koje su prednosti i mane udruživanja organizacija civilnog društva na regionalnom nivou?

Equally important, we are informed by partners about how certain legal solutions, that seem fine on paper, actually function in practice. And finally, regional peer pressure and the competitive moment are also important, as we get more attention from institutions because they are curious about their results compared to other countries.

Intervju je originalno objavljen na internet sajtu POINTPULSE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *