Institucionalno pozicioniranje Evropskog parlamenta – između slabih nadležnosti i apatije birača

Naučni rad koordinatorke istraživanja Jovane Marović “Institucionalno pozicioniranje Evropskog parlamenta – između slabih nadležnosti i apatije birača”, objavljen je u Godišnjaku Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U radu se objašnjava u kojoj mjeri slabost ovog neposredno izabranog tijela utiče na nisku izlaznost birača, te sveprisutni demokratski deficit u Zajednici. Polazi se od ključnih obilježja i nadležnosti Evropskog parlamenta i daje prikaz njihovog jačanja tokom procesa integracije. Poseban fokus je na Ugovoru iz Lisabona, odnosno na tome u kojoj mjeri ovaj reformski pokušaj jača autonomiju parlamenta. Osnovna teza je da moć i pozicija Evropskog parlamenta nisu značajno unaprijeđeni, te da su njegova slabost i, još uvijek, ograničena vidljivost rada važni razlozi što građani percipiraju izbore za Evropski parlament kao ”drugorazredno nacionalno takmičenje”, pa im kao takvi nisu zanimljivi.

Rad u cjelini možete preuzeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *