Inicijativa za uvođenje prakse proaktivnog objavljivanja optužnica

Institut alternativa je Vrhovnom državnom tužiocu podnio prošle sedmice inicijativu da se započne sa praksom objavljivanja svih potvrđenih optužnica na internet portalu Državnog tužilaštva.

Naime, u opštem je interesu i od značaja za dalju reformu pravosuđa omogućiti pristup svim informacijama o krivičnim predmetima koji se vode protiv punoljetnih osoba u Crnoj Gori. Načelo javnosti krivičnog postupka, odnosno suđenja, ne smije biti usko shvaćeno i zadržati se na medijskom izvještavanju i mogućnosti zainteresovanih strana da prate suđenja u sudnici, već je neophodno omogućiti i pristup tužilačkim aktima na način na koji je obezbijeđen pristup sudskim.

Drugim riječima, u skladu sa međunarodnim standardima otvorenosti koji se odnose i na pravosudne organe, neophodno je zaopočeti sa praksom objavljivanja potvrđenih optužnica, u kojima bi su skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti bila izvršena anonimizacija ličnih podataka.

Imajući u vidu česte sumnje da se da pravosuđe suočava sa političkim uticajem, te nedovoljno povjerenje građana, dostupnost optužnica pokazala bi riješenost i sposobnost Državnog tužilaštva da efikasno i pravedno sprovodi istrage i goni počinioce krivičnih djela.

Posebno je izrazita potreba objavljivanja optužnica za predmete od opšteg značaja za javnost, kao što su predmeti iz oblasti korupcije, organizovanog kriminala, ratnog zločina, terorizma, itd.

Budući da do sada nije bilo prakse objavljivanja optužnica, predlažemo da se zauzme ujednačen stav i anonimizacija svih optužnica. Ipak, napominjemo da je stav Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite privatnosti stranaka i drugih učesnika u postupku da razmjer publiciteta i dostupnosti treba ocjenjivati u svakom konkretnom predmetu, uzimajući u obzir posebne karakteristike konkretnog slučaja i legitimini interes zbog kojeg se javni pristup konkretnom aktu ograničava (anonimizacijom)[1]. Dodatno, Evropski sud za ljudska prava je u nekoliko navrata utvrdio da se o krivičnim postupcima može diskutovati i prije donošenja konačne odluke o nečijoj krivici od strane sudova[2]. Stoga, objavljivanje informacija o optuženom bez bilo kakvog naslućivanja da se ta osoba smatra krivom neće dovesti do povrede prava na presumpciju nevinosti.

Nadamo se da će VDT pozitivno odgovoriti na našu inicijativu i time dati doprinos izgradinji povjerenja javnosti u rad Državnog tužilaštva.

Dina Bajramspahić
istraživačica javnih politika

[1] Vidjeti: European Court of Human Rights (ECtHR), B. and P. v The United Kingdom, 24. 4. 2001, par. 45-49.

[2] Vidjeti, npr. European Court of Human Rights (ECtHR), Sunday Times v. The United Kingdom, 26. 4. 1979, par 65.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *