II modul Škole javnih politika 2013

Drugi modul Škole javnih politika održan je 30. i 31. marta 2013 godine. Program Škole je nastavljen temom „Evaluacija javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorila prof. dr Snežana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka u Boegradu.

O temi (ključne riječi):
Proces monitoringa i evaluacije javnih politika: analiza troškova i dobiti (cost-benefit), analiza troškova i efektivnosti (cost-effectivness); fenomen višestrukog zagovaranja; metode i tehnike za preporuku politike; nadgledanje policy rezultata; istraživačka i praktična sinteza i tehnike monitoring; pristupi, kriterijumi, i tehnike vrednovanja (evaluacije); oblici argumentacije javnih politika; benčmarking (sistem mjernih instrumenata i načina praćenja kvaliteta i načina rada lokalnih vlasti u svim oblastima rada uz praćenje efekata).

Modul je realizovan u formi dvodnevnog seminara sa interaktivnim radionicama u prostorijama PR centra u Podgorici.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Snežana Đorđević je od 2008. godine redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predavač je na predmetima lokalna samouprava i javne politike (na osnovnim studijama), a na postdiplomskim studijama na disciplinama: javne usluge i lokalni ekonomski razvoj i javne politike. Na istom fakultetu je i doktorirala 1997. godine.

Autorka je velikog broja knjiga, monografija, priloga u zbornicima, studija, članaka u časopisima, među kojima i: „Savremene urbane teorije – preduzetnički, kreativni, demokratski gradovi“, „Analiza javnih politika“, „Priručnik za lokalni ekonomski razvoj“, „Vlasti u akciji – svet javnih usluga“, „Lokalna samouprava“, „Renesansa lokalne vlasti – uporedni modeli“, „Reforma rada lokalnih ombudsmana u Srbiji“, „Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja“, „Rečnik decentralizacije“, itd.

Bivši je stipendista Fulbrajtove stipendije (Fulbright grant) za šestomjesečno istraživanje na projektu „Javne službe“ u Maxwell School, Campbell Institute, Sirakuza, Njujork, 2002-2003.
Članica je Udruženja za političke nauke Srbije.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *