IA u radnoj grupi koja priprema analizu Zakona o slobodnom pristupu informacijama

RTI-right-to-know-580x333Institut alternativa učestvuje u radu radne grupe čiji je zadatak izrada analize primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Priprema analize je obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, a nosilac ove mjere Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Imajući u vidu da je ovaj Zakon jedan od najvažnijih instrumenata za rad nevladinih organizacija, a takođe važno pravo građana, cilj nam je da doprinesemo rješavanju problema koji se javljaju u praksi i pomognemo lakšem i bržem pristupu podacima u posjedu organa vlasti.

Agencija je na sjednici Savjeta 02.09.2015. godine donijela Odluku o formiranju Radne grupe koja poziva zainteresovanu javnost da prijedloge, sugestije, i probleme sa kojima su se suočili u vezi sa ovim Zakonom dostavi na email adresu: azlp@t-com.me do 8. novembra ove godine.

Svi prijedlozi će biti razmatrani na sastancima Radne grupe i podnsioci prijedloga će biti u roku od 5 dana od razmatranja prijedloga na sastanku Radne grupe biti pisanim putem obaviješteni da li je prijedlog prihvaćen ili nije prihvaćeni uz navodjenje razloga za odbijanje.

Poziv Radne grupe javnosti za dostavljanje predloga možete pronaći ovdje.

Povezane vijesti:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *