IA predstavio preporuke za bolje izvještavanje o nabavkama

Predstavnice Instituta alternativa održale su danas sastanak sa pomoćnicom direktora Uprave za javne nabavke Marom Bogavac. Sastanak je održan na inicijativu Uprave za javne nabavke, a u vezi sa našim nalazima iz brojnih publikacija, a posebno prošlogodišnjeg izvještaja Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima. Cilj sastanka je unapređenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim nabavkama u 2015. godini, koji UJN treba da objavi do 31. maja ove godine.

Predstavnice IA su ukazale na greške u izvještavanju kako u godišnjem tako i u izvještajima pojedinačnih obveznika, a do kojih smo došli tokom višegodišnjeg praćenja ove oblasti, te predstavile set preporuka za unapređenje. One su još jednom podsjetile na potrebu dostavljanja pojedinačnih izvještaja o sprovedenim nabavkama u elektronski čitljivoj formi, koja bi omogućila automatsku obradu podataka i njihovo grupisanje. Takođe, Institut alternativa predlaže i izmjenu sadržaja obrasca o sprovedenim nabavkama na godišnjem nivou koji dostavljaju naručioci, a koji bi osim iznosa i spiska sprovedenih nabavki obuhvatio i:

 • informacije o zaključenim aneksima, kao i razloge za mijenjanje uslova osnovnog ugovora;
 • iznos planiranog i izvršenog budžeta za javne nabavke;
 • broj usvojenih amandmana na planirani budžet za javne nabavke;
 • razloge za izmjene planiranog budžeta;
 • pored svakog postupka informaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda;
 • pored svakog postupka informaciju o razlozima za skraćenje roka za dostavljanje ponuda;
 • informacije o izmjeni tenderske dokumentacije.

U odnosu na postojeći sadržaj, u godišnjem izvještaju o javnim nabavkama je potrebno predstaviti i sledeće podatke:

 • broj aneksa zaključenih na godišnjem nivou a za koje je UJN dala saglasnost, naručioce i iznose zaključenih izmjena u odnosu na osnovni ugovor; pojasniti koji se broj pregovaračkih postupaka bez prethodnog objavljivanja javnog nadmetanja odnosi na izmjene osnovnog ugovora (član 25 Zakona o javnim nabavkama);
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji nisu dostavili izvještaj o javnim nabavkama u zakonskom roku, do kraja februara;
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji su prekršili procenat korišćenja neposrednog sporazuma;
 • spisak naručilaca koji nisu ispravno predstavili podatke o sprovedenim nabavkama;
  U skladu sa tim, propisati prekršajnu odgovornost za naručioce koji dostavljaju netačne podatke. Naručiocima koji nisu ispravno predstavili podatke poslati u pisanoj formi obavještenje, obrazloženje i uputstvo na koji način treba otkloniti nedostatke u sledećem izvještaju o javnim nabavkama.

 

 • spisak svih naručilaca koji nisu dostavljali izvještaj o javnim nabavkama u kontinuitetu;
 • ukupan broj naručilaca kod kojih postoje odstupanja u iznosima planiranog i izvršenog budžeta;
 • ukupan broj naručilaca koji su mijenjali planove javnih nabavki, te naručioce sa najvećim brojem izmjena;
 • podatke o prekršajnoj odgovornosti za prekršaje koje je UJN konstatovala u svojim izvještajima;
 • ukupan broj tendera na koje se prijavi samo jedan ponuđač, spisak naručilaca i predmet nabavke;
 • ukupan broj tendera sa više ponuda od kojih su sve, osim jedne, isključene kao nepravilne.

Neophodno je usvojiti jedinstven način imenovanja dokumenata koja se odnose na postupke javnih nabavki.

Prije svakog predstavljanja grupe podataka iz izvještaja pojedinačnih obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, UJN treba da obezbijedi kratko objašnjenje za naručioce i zainteresovane strane, npr.:

 • izvršeni budžet je zbir svih ugovorenih nabavki u jednoj godini, odnosno zbir cifara predstavljenih u obrascima A, B i C;
 • procenat korišćenja neposrednog sporazuma se izračunava na osnovu ukupnog izvršenog budžeta za (…) godinu.

U deskriptivnom dijelu godišnjeg izvještaja potrebno je uključiti i:

 • kapacitete naručilaca za sprovođenje javnih nabavki (detaljan prikaz koliko naručilaca ima posebne službe, broj službenika i slične informacije);
 • broj službenika za javne nabavke koji još uvijek nisu položili stručni ispit;
 • pored posebnih informacija o nabavkama u zdravstvu, što je obaveza po Akcionom planu za poglavlje 23, ali do sada nije objavljen niti jedan ovakav izvještaj, i posebne informacije o nabavkama u obrazovanju i javnim radovima, kao posebno osjetljivim oblastima;
 • informacije o napretku u uspostavljanju elektronskog sistema javnih nabavki;
 • informacije o tome šta je urađeno po prošlogodišnjim zaključcima Vlade;
 • probleme u funkcionisanju portala javnih nabavki;
 • grupisati ključne izazove za sprovođenje javnih nabavki u jednom poglavlju.

Takođe, zbog čitljivosti izvještaja neophodno je isključiti tabele aktivnosti iz strateških dokumenata, te objaviti samo ključne trendove, probleme i preporuke, kao i link ka strateškom dokumentu ili akcionom planu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *