IA održao sastanak sa ekspertom Savjeta Evrope

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, sastala se sa ekspertom Savjeta Evrope, gospodinom Valtsom Kalninsom, sa kojim je razgovarala o modelima i preporukama za prevenciju korupcije i unprijeđenje integriteta najviših javnih funkcionera.

Tema sastanka bila je implementacija Etičkog kodeksa i sprovođenje odredbi vezanih za sprječavanje sukoba interesa, prijavljivanje prihoda i imovine i prijavljivanje poklona od strane nosilaca najviših funkcija u izvršnoj vlasti.

Ana je ekspertu ukazala na to da Agencija za sprječavanje korupcije, kada provjerava imovinske kartone javnih funkcionera, ne ispituje postojanje sukoba interesa, o čemu smo ranije pisali u našoj publikaciji Umjesto reformi, status quo: Kontrola imovinskih kartona i sukob interesa u Crnoj Gori.

Objasnila je koliko površno Agencija provjerava postojanje sukoba interesa i koliko su neutemeljena njena obrazloženja kad tvrdi da ga nema na primjeru Zorana Jelića, člana Senata Državne revizorske institucije (DRI). On je u periodu dužem od devet mjeseci bio angažovan kod Prve banke Crne Gore kao član Odbora za reviziju i po tom osnovu ukupno prihodovao skoro 6.000 eura.  Međutim, Agencija je utvrdila da Jelić nije u sukob interesa, te da je riječ o ”naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj” djelatnosti iz člana 9 Zakona o sprječavanju korupcije, te da javni funkcioner ima pravo da obavlja ove djelatnosti i da po osnovu te djelatnosti ostvaruje prihode i uredno ih prijavi.

Ana je ekspertu objasnila i kako je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) odbila naš zahtjev za pokretanje postupka protiv ministra odbrane Predraga Boškovića, zbog sumnje da je, kao funkcioner međunarodnih rukometnih organizacija, nezakonito prihodovao najmanje 62 hiljade eura. Agencija je zahtjev odbacila kao neosnovan jer, kako tvrde, Zakon o sprečavanju korupcije se ne primjenjuje na međunarodna tijela.

Tema sastanka bile su i odluke i mišljenja o (ne)postojanju sukoba interesa i kako bi njihovo ažurnije objavljivanje i sistematizovanje određenih situacija iz tih dokumenata moglo pomoći javnim funkcionerima da izbjegnu neželjene i nezakonite situacije.

Sa gospodinom Kalninsom, Ana je razgovarala i o tome kako je crnogorskom zakonodavstvu definisan poklon javnom funkcioneru, i kako funkcioniše prijavljivanje i kontrola primljenih poklona.

Sastanak je održan 10. decembra, u okviru druge faze Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala koji sprovodi Savjet Evrope u Crnoj Gori od maja 2019. godine, a u cilju pripreme Crne Gore za V rundu GRECO evaluacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *