IA o slobodi okupljanja u Crnoj Gori na okruglom stolu u organizaciji OEBS-a

Predstavnica Instituta alternativa, Ivana Bogojević, učestvovala je na okruglom stolu o monitoringu javnih okupljanja, u organizaciji OEBS-a, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava.

Okrugli sto, koji je organizovan od 14-15. decembra u Beču, prethodio je objavljivanju trećeg Monitoring izvještaja o slobodi mirnih okupljanja u izabranim OEBS zemljama.

Događaj je okupio 34 predstavnika organizacija civilnog društva i aktiviste u oblasti monitoringa javnih skupova iz 18 zemalja – sa Zapadnog Balkana, iz Istočne i Zapadne Evrope, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država.

Ivana je, govoreći o izazovima i trendovima u ovoj oblasti, predstavila nalaze ovogodišnje studije Instituta alternativa o slobodi javnih okupljanja u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na ključne identifikovane izazove. U toku diskusije, pažnja je usmjerena na nedostatak odgovornosti institucija i konačnog epiloga dešavanja uoči oktobarskih protesta 2015. godine u kontekstu prekomjerne upotrebe sile i nedovoljne komunikacije između policije i organizatora protesta, koja je u izvještaju prepoznata kao jedan od ključnih izazova.

Diskusija se raznovrsno kretala od primjene metodologija brojnih prisutnih organizacija u ovoj oblasti, preko identifikovanja glavnih izazova sa kojima se pojedine članice OEBS-a susrijeću u praktikovanju slobode javnih okupljanja i javnog izražavanja, kao i prepreka u njihovom monitoringu, prava na privatnost u kontekstu protesta i javnih skupova, do upotrebe društvenih mreža, kao i kaznenih odredbi i sudskih procesa u ovom kontekstu.
Razmijenjena iskustva i pruženi inputi služiće kao osnova za razvoj nove metodologije Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, u budućem monitoringu javnih skupova.

Novi monitoring izvještaj o kojem je bilo rječi nakon okruglog stola, rezultat je posmatranja 24 javna skupa u OEBS zemljama učesnicama, u periodu između aprila 2015. i jula 2016. (Austrija, Kipar, Njemačka, Irska, Litvanija, Poljska i Švedska). OEBS je ovom prilikom identifikovao izazove i dobre prakse u olakšavanju javnih skupova od strane vlasti, i dao preporuke kako bi se međunarodni standardi o ljudskim pravima u oblasti slobode javnih okupljanja bolje primjenjivali u cijelom OEBS regionu.

Ivana Bogojević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *