IA na trećoj SIGMA regionalnoj konferenciji o javnim nabavkama

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, učestvovala je na trećoj regionalnoj konferenciji o javnim nabavkama koja je održana u Tbilsiju, Gruziji, 6. i 7. novembra 2019. godine.

Ana je u okviru panela u ulozi civilnog društva u nadzoru nad sprovođenjem javnih nabavki govorila o tome kako funkcioniše sistem javnih nabavki u Crnoj Gori, koje su naproblematičnije oblasti i na koji način Institutu alternativa nastoji da doprinese unapređenju tog sistema.

Ana je kazala da procedure nabavki male vrijednosti karakteriše široka diskrecija naručilaca da samostalno uređuju ove nabavke, kašnjenje organa pri usvajanju internih akata kojim se rugulišu nabavke male vrijednosti, kao i nedovoljna transparentnost i konkurentnost ovih postupaka.

Govoreći o objedinjenim nabavkama u Crnoj Gori, Ana je istakla da je obaveza objedinjavanja nabavki uvedena u januaru 2018. godine, i da je planiranje i izvještavanje u velikoj mjeri decentralizovano, te da se kroz more podataka teško dolazi do pouzdanih i detaljnih brojki o objedinjenoj potrošnji. Kao problem je navela i to što se centralizovane nabavke ne planiraju dovoljno detaljno i na vrijeme, što stvara probleme u praksi, a upravu ostavlja bez nekih od ključnih sredstava za rad i funkcionisanje.

Kao ključne probleme nabavki u oblasti bezbjednosti i odbrane, Ana je istakla to što podzakonski akti u ovoj oblasti nikad nisu usvojeni, dok sam Zakon vrlo površno reguliše ove nabavke kroz samo dva zakonska člana. Ana je ukazala i na to da većina dokumenata u vezi sa ovim nabavkama nije javno dostupno i označeno je stepenom tajnosti ”Interno”.

Ana je kazala i da je Vlada usvojila Predlog novog Zakona o javnim nabavkama, ali da on nije pripremljen u participativnom procesu koji bi uključio sve zainteresovane strane. Istakla je i da su oblasti koje su se u dosadašnjoj primjeni pokazale kao najproblematičnije, ostavljene da budu regulisane posebnim aktima nakon usvajanja Zakona.

Tokom dvodnevne konferencije razgovaralo se o politikama javnih nabavki koje promovišu Evropska unija i OECD, alatima za povećanje efikasnosti (uključujući i alate za centralizovane nabavke i okvirne sporazume), elektronskim nabavkama, pristupu malih i srednjih preduzeća tržištu nabavki, kao i ključnim uslovima za nezavisan i efkisan sistem kontrole.

Konferenciju su organizovali SIGMA i Državna agencija za javne nabavke Gruzije, za šest zemalja susjeda Evropske unije (Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina).

Više informacija o konferenciji možete pronaći na ovom linku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *