IA na SELDI događaju: Civilno društvo u novoj Strategiji proširenja EU

Milena Milošević, naša istraživačica, govorila je na okuglom stolu SELDI mreže “Nova Strategija proširenja za Zapadni Balkan: Kako unaprijediti ulogu civilnog društva u oblastima borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja”, koji je održan u Podgorici, 28. novembra.

Bugarsko i austrijsko predsjedništvo Savjetom Evropske unije naredne godine stavljaju Zapadni Balkan u fokus, al ii druge inicijative, posebno Berlinski proces i predstojeća nova Strategija proširenja. Ove okolnosti predstavljaju priliku za bližu integraciju regiona u EU. Na vladama država regiona je da preuzmu vlasništvo nad vlastitim procesima integracije pokazivanjem konkretnih rezultata i napretka u ekonomskom upravljanju i borbi protiv korupcije.

Civilno društvo ima ključnu ulogu u ovom procesu. Borbi protiv korupcije se mora pristupiti sveobuhvatno i horizontalno kroz prioritizaciju ekonomskog upravljanja. Ovo je potrebno ostvariti kroz jasnu predanost zemalja Zapadnog Balkana i uspostavljanje održive i široke platforme za saradnju, koja će uključivati donosioce odluka, organizacije civilnog društva, biznis sektor, kao i lokalne, državne i regionalne inicijative.

Reforma javne uprave, kao jedan od tri ključna stuba proširenja Evropske unije, je posebno važna oblast u okviru koje civilno društvo, nacionalni i EU akteri, treba zajednički da rade.

Milena je predstavila aktivnosti Instituta alternativa u praćenju reforme javne uprave u Crnoj Gori i u regionu, naročito u okviru projekata “WeBER” i “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”.

Ona je istakla važnost umrežavanja organizacija civilnog društva i medija, koji se ovom reformom bave iz različitih perspektiva, ali i važnost transparentnosti pregovora sa Evropskom unijom, kako bi nevladine organizacije na ravnopravnim osnovama mogle da sprovode nezavisni monitoring javnih politika i napretka u ispunjavanju pojedinih mjerila.

Na događaju je zaključeno da je neophodno prioritizovati sprovođenje nezavisnih evaluacija, djelotvornog monitoringa i procjene od strane organizacija civilnog društva. Zemlje Zapadnog Balkana se moraju posvetiti uspostavljanju i promociji pravilnog funkcionisanja osnovnih institucija potrebnih za osiguranje vladavine prava. Procesuiranje slučajeva korupcije na viskom nivou i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije smatraju se ključnim za sprječavanje infiltracije kriminala u političke, pravne i ekonomske sisteme. Takođe, potrebno je istaći ulogu javne uprave, koja će biti orijentisana na rezultate i prevazići sadašnji imidž formalnog tehnokratskog procesa, otuđenog od građana.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *