IA na raspravi o Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na danas održanoj sjednici počeo rad na prijedlogu Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Sistemski Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je jedan od najvažnijih zakonskih tekstova o kojima će Skupština odlučivati tokom ove godine.

Stav Instituta alterantiva je da prijedlog zakona donosi novine kojima će se unaprijediti trenutno važeći organski zakon o budžetu. Ipak, mnoge norme su ostale nedorečene, u određenim oblastima nije učinjen značajniji napredak, a neke “problematične” oblasti su u potpunosti zanemarene.

Naš ugao gledanja na ovaj prijedlog zakona je sa aspekta transparentnosti i odgovornosti u budžetskom ciklusu, sa posebnim naglaskom na jačanje parlamentarne kontrole budžeta. Predstavnik Instituta, Marko Sošić je, na današnoj sjednici, skrenuo pažnju članovima Odbora na naše ključne primjedbe: nepromijenjeni budžetski kalendar, isključenost Skupštine iz važnih faza i procesa u budžetskom ciklusu, na način na koji su definisani prekršajna odgovornost i inspekcijski nadzor, kao i ugroženu finansijsku autonomiju nezavisnih, kontrolnih insititucija.

Institut je ukazivao na ove probleme i tokom javne rasprave o nacrtu budžeta, ali naši ključni prijedlozi nisu naišli na razumijevanje predlagača akta. Nastavićemo rad kako bi, u saradnji sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet, ispravili nedostatke ovog zakonskog prijedloga.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *