IA na raspravi o prijedlogu budžeta za 2015. godinu

Netransparentnost kapitalnog budžeta, nepoštovanje Smjernica fiskalne i makroekonomske politke, nepoštovanje preporuka DRI u planiranju budžeta i prevelika uopštenost određenih budžetskih linija su ključni problemi na koje smo skrenuli pažnju poslanicima tokom razmatranja prijedloga budžeta na matičnom odboru.

Po pozivu, i ove godine smo učestvovali na raspravi o prijedlogu budžeta za 2015. godinu na matičnom radnom tijelu Skupšine, Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Naš istraživač, Marko Sošić, izložio je članovima Odbora i predstavnicima Ministarstva finansija, ključne zamjerke koje imamo na prijedlog budžeta.

Podsjećamo da je na dnevnom redu prvi godišnji Zakon o budžetu za čije će se kršenje moći primijeniti kaznene odredbe (zbog usvajanja novog sistemskog Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ove godine). Stoga je na svima i veća odgovornost da planiranje bude što bolje kako bi se u početku preduprijedili problemi u izvršenju budžeta.

Između ostalog, ukazali smo članovima Odbora na sljedeće probleme:

Visok iznos i povećanje od 25% u odnosu na prethodnu godinu za vrlo netransparentnu poziciju Ostale usluge u okviru kateogrija Usluga, za koju ne postoji nikakvo obrazloženje na šta se zapravo odnosi. Potrebno je precizirati Pravilnik o klasifikaciji budžeta (…) da bi se uspostavila bolja kontrola nad plairanjem i utroškom ovih sredstava.

Nerealno procijenjeni izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, gdje imamo smanjenje od 40% u odnosu na plan za 2014. godinu. Postoje objektivne sumnje da ovaj izdatak nije pravilno procijenjen kod mnogih potrošačkih jedinica. Npr. Ministarstvo unutrašnjih poslova (Uprava policije) na ovoj liniji ima 1 euro, iako je u 2014. godini imalo značajne troškove na ovoj poziciji.

Rast izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu od oko 15% u odnosu na 2014. godinu, uprkos preporukama DRI da se ovakav vid zapošljavanja smanji — odnosno, da se stane na put nezakonitoj praksi da se ugovori o djelu koriste za vršenje poslova iz redovne nadležnosti organa.

Posebno brine smanjivanje budžeta Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći, za koju je DRI nakon revizije državnih garancija, između ostalog, preporučila jačanje kapaciteta u organizacionom i stručnom smislu.
Nepoštovanje Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period 2014-2017 od strane Vlade, na način što je za niz potrošačkih jedinica prekršen limit budžeta određen smjernicama za 2015. godinu.

Netransparentnost kapitalnog budžeta, kao ključne razvojne komponente budžeta. Ne govorimo samo o projektu auto-puta, koji je u centru pažnje, već i o ostalih 120 projekata koji su u našli mjesto u kapitalnom budžetu za narednu godinu i nalaze se u različitima fazama realizacije. Na njih ide preko 284 miliona eura i predstavljeni su na manje od 15 stranica teksta u obrazloženju prijedloga budžeta. Dakle, poslanici su dovedeni u poziciju da se o kapitalnom budžetu izjašnjavaju bez uvida u plansku i projektnu dokumentaciju.

Povezani postovi:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *