IA na dijalogu o upravljanju javnim finansijama

Učestvovali smo na prvom Dijalogu o upravljanju javnim finansijama (PFM) i predstavili naše ključne preporuke u ovoj oblasti.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, predstavio je naše komentare o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama. Naveo je da je realizacija ovog reformskog programa slaba, sa samo 39% za 2017. godinu. Kao uzrok kašnjenja navodi se zastoj u otpočinjanju velikih projekata podržanih od strane EU. ”U ciljevima koji se odnose na Revizorsko tijelo, državnu pomoć, ubiranje prihoda i dr. – skoro da sve čeka projekte Evropske unije. Napori Vlade ka postizanju ciljeva ovog programa – unapređenje stanja javnih finansija, fiskalna održivost i pravilno upravljanje javnim finansijama – ne mogu isključivo zavisiti od donatorske podrške, jer Vlada ima odgovornost prema građanima da se bavi ovim problemima.”

Nalazi Instituta alternativa pokazujuda nema nikakvog napretka ni na polju transparentnosti kapitalnog budžeta. Budžetska inspekcija nije funkcionalna već tri godine, Vlada je uporna u proglašavanju tajnim čitave budžetske linije koje se odnose na diskreciono trošenje novca.

”Četvrtinu budžeta za javne nabavke dijeli samo 25 firmi, a prosječan broj ponuđača je i dalje nizak. Poreska uprava koristi svaku priliku da informacijeiz njenog domena proglasi ”poreskom tajnom”, kao što je podatak o tome kako lokalne samouprave ispunjavaju obaveze iz ugovora o reprogramu poreskog duga”, dodao je Stevo.

Onje podsjetio da Državnu revizorsku instituciju vode partijski kadrovi,koji zloupotrebljavaju svoju poziciju i nanose veliku štetu instituciji, koja se ne može ispraviti ”kozmetičkim” aktivnostima kao što su memorandumi o saradnji sa drugim institucijama i nova strateška dokumenta.

Institut alternativa sprovodi projekat”Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta” uz finansijsku podršku Evropske unije, a čija je okosnica nezavisni monitoring Programa reforme upravljanja javnim finansijama2016-2020. I u narednom periodu nastavićemo da pratimo kako institucije upravljaju novcem građanaCrne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *