IA i zaštita potrošača

Institut alternativa učestvuje u projektu pod nazivom ,,Jačanje potrošačkih organizacija za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi’’, u saradnji sa članicama Think for Europe mreže u Jugoistočnoj Evropi, a pod pokroviteljstvom Njemačke agencije za tehničku saradnju- GIZ.

IA i zaštita potrošača

Projektne aktivnosti imaju za cilj snaženje potrošačkih organizacija Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije, zarad većeg kvaliteta potrošačkih usluga na lokalnom nivou, u pomenutim zemljama.

Fokus rada potrošačkih organizacija iz Srbije (Nacionalna organizacija potrošača Srbije-NOPS), Crne Gore (Centar za zaštitu potrošača- CEZAP), kao i Makedonije (Organizacija potrošača Makedonije-OPM) u saradnji sa istraživačkim centrima, Centrom za evropske politike iz Srbije-CEP, Centrom za evropske politike iz Makedonije – EPI kao i Institutom alternativa, biće na izradi akcionih planova i preporuka za zakonodavce i pružaoce lokalnih usluga, u cilju jačanja mehanizama zaštite potrošača i kvaliteta usluga.

Jedan od ciljeva projekta predstavlja i razvoj strategije o podizanju svjesti o zaštiti potrošača kao i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju zarad osnivanja mreže potrošačkih organizacija u Jugoistočnoj Evropi-CONWeb.

U skladu sa prethodno navedenim, projekat predviđa set događaja, među kojima su i radionice koje predstavljaju početne korake u snaženju potrošačkih organizacija. Jedna od takvih radionica na kojoj su učestvovale i predstavnice IA, organizovana je 30. i 31. marta 2015. godine.

Radionica je okupila prethodno pomenute istraživačke centre i potrošačke organizacije, kako bi se zajedničkim naporima utvrdili mehanizmi prikupljanja podataka, kao i analitički okvir u procesu zaštite potrošačkih usluga i jačanju kapaciteta potrošačkih organizacija u Jugoistočnoj Evropi.

Za-radionicu

Uoči interaktivnih sesija, organizacije su imale priliku da se upoznaju sa izradom javnih politika kao i javnim zastupanjem. Fokus rada bio je na sticanju novih znanja i vještina u izradi zajedničke regionalne studije, koja će dati detaljan uvid u izazove sa kojima se potrošačke organizacije susrijeću, kao i na izradi novih ili uticaju na postojeće javne politike u oblasti zaštite potrošača.

Ova radionica je samo jedan od događaja u nizu, koji će biti u organizovan od strane članica Think for Europe mreže. Radionica Instituta alternativa će biti organizovana u junu, gdje će potrošačke organizacije sticati nova znanja i vještine u oblasti fundraising-a, kako bi iste bile osnažene u sferi pisanja projekata u budućem radu CONWeb mreže.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *