Građani nespremni da prijave korupciju u policiji

Građani vjeruju policiji ali smatraju da je korumpirana u značajnoj mjeri. Oni su sve manje spremni da prijave slučajeve korupcije u policiji – pokazalo je istraživanje koje je treću godinu zaredom sprovedeno za potrebe regionalne mreže POINTPULS.

Rezultate istraživanja javnog mnjenja o policiji u Crnoj Gori danas je u Podgorici predstavio Institut alternativa.

Milena Milošević kazala je da je povjerenje u policiju stabilno i da je od prvog istraživanja sprovedenog 2015. godine u okviru istog projekta, poraslo sa 58% na 66%.

Takođe se smanjio i broj građana koji smatraju da policija najmanje služi njihovim interesima – sa 62% u 2015. na 40% u 2017. godini.

Međutim, Milošević je naglasila da građani istovremeno smatraju da je korupcija u policiji u značajnoj mjeri prisutna, što je u suprotnosti sa relativno visokim stepenom poverenja javnosti u ovu instituciju.

“Više od polovine stanovništva (57%) smatra da je korupcija u policiji rasprostranjena donekle ili u najvećoj mjeri”, naglasila je ona.

Građani takođe prepoznaju politizaciju i nepotizam pri zapošljavanju u policiji: smatraju da se zaposlenje rjeđe stiče prijavljivanjem na javne konkurse (43%), a češće preko prijatelja i rođaka (51%) ili putem političkih veza (44%).

“Građani Crne Gore i dalje nijesu spremni da prijave slučaj korupcije u policiji”, dodala je Milošević, čime je, po njenom mišjenju, Crna Gora potvrdila mjesto među zemljama u kojoj je prijavljivanje korupcije najmanje društveno prihvatljivo.

U periodu od tri godine zabeležen je trend opadanja – sa 48% građana koji su 2015. godine naveli da ne bi prijavili slučaj korupcije u policiji ako bi morali da ostave svoje lične podatke, na 62% stanovnika koji tako misle 2017. godine.

Dina Bajramspahić naglasila je da na percepciju građana, odnosno subjektivni utisak o policiji, utiče mnogo različitih faktora, zbog čega će IA do kraja godine pripremiti sveobuhvatnu studiju koja će se kvalitativno baviti tim u kojoj mjeri se policija odupire nezakonitom i neetičnom postupanju policijskih službenika.

Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za sprječavanje korupcije treba da organizuju obimnu kampanju tokom koje će promovisati prijavljivanje slučajeva korupcije u policiji, zaključeno je na događaju.

U Institutu alternativa takođe smatraju da bi tekuća reforma zapošljavanja u policiji, koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, trebalo bi da se pozabavi pitanjima nepotizma i politizacije, i da obezbijedi širu javnu raspravu o tome kako da se organizuju i promovišu javni konkursi kao glavni put ka sticanju zaposlenja u policiji.

Terensko istraživanje u Crnoj Gori obavio je IPSOS Strategic Marketing tehnikom intervjuisanja “licem u lice” u junu 2017. godine na reprezentativnom uzorku od 1000 punoljetnih osoba.

POINTPULSE je projekat finansiran od strane Evropske unije, a sprovode ga Beogradski Centar za bezbednosnu politiku, Institut za demokratiju i medijaciju, Centar za sigurnosne studije, Kosovski centar za bezbednosne studije, Analitika, Institut alternativa i Balkanska mreža istraživačkih novinara.

U nastavku možete pogledati video snimke sa događaja:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *