Građani nedovoljno informisani o javnim raspravama

Većina građana nije informisana o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave, dok je tek nešto više od četvrtine građana čulo za portal e-uprava.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela Agencija IPSOS, upućuju i na to da je svega 6 procenata građana koristilo portal e-uprava, koji bi trebalo da omogući elektronsko pružanje javnih usluga.

Ovaj portal trebalo bi da bude i jedan od kanala za veću uključenost građana u donošenje odluka. Međutim, ukoliko se posmatraju javne rasprave, kao jedan od osnovnih vidova građanske participacije u odlučivanju, rezultati takođe nisu zadovoljavajući.

Građani u velikom broji nisu informisani o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave (58%), donekle je informisano 38% građana, a veoma mali broj je dobro informisan (4%).

Od onih građana koji navode da su informisani o javnim raspravama (ukupno 42%), mali broj je i uzeo učešće u njima – svega 3%.

Svaki deseti građanin je u posljednjih 12 mjeseci posjetio internet prezentaciju nekog organa javne uprave (10%), uglavnom više puta. Oko polovine građana koji su posjetili neku internet stranicu javne uprave se slaže da su informacije na njima razumljive (52%), da prezentacije sadrže sve potrebne informacije (49%) i da ih je lako pronaći (46%).

U manjem broju građani nijesu zadovoljni ovim odlikama internet prezentacija (15% razumljivošću, 24% dostupnošću, 23% preglednošću). Ipak, građani su podijeljeni u percepciji redovne ažuriranosti internet prezentacija: 31% građana je zadovoljno nivoom ažuriranosti, dok je nezadovoljnih građana 26%.

Prikupljanje podataka za istraživanje, koje je sprovela Agencija IPSOS, trajalo je od 10. do 16. februara 2017. godine. U okviru kvantitativnog istraživanja, ispitano je 1.027 građana Crne Gore starosti 18 ili više godina.

Projekat “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, sporovodi Institut alternativa u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo i nevladinim organizacijama Bonum, Natura i Novi Horizont, uz podršku Evropske unije.

Pratite mojauprava.me za više informacija!

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *