Fokus grupa u Bijelom Polju o zapošljavanju u javnom sektoru

Učesnici i učesnice fokus grupe održane u Bijelom Polju doprinijeli su mapiranju rizika od neprimjerenih političkih uticaja i korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Institut alternativa juče je organizovao fokus grupu sa devet predstavnika i predstavnica sindikata, nevladinih organizacija i medija sa sjevera Crne Gore, tokom koje smo diskutovali o praksama zapošljavanja u javnom sektoru.

Učesnici i učesnice su najprije diskutovali o planiranju zapošljavanja u javnoj upravi, javnim ustanovama i javnim preduzećima – naročito u pogledu procedura za donošenje akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, sprovođenju prethodnih analiza i primjene obaveza kadrovskog planiranja.

U drugom dijelu fokus grupe, otvorene su teme sprovođenja same procedure zapošljavanja, naročito u pogledu prethodnog javnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta, trajanja javnih oglasa ili konkursa, mehanizama za spječavanje sukoba interesa prilikom provjere sposobnosti kandidata kao i u pogledu specifičnosti zapošljavanja rukovodnog kadra. Na samom kraju, razgovarali smo o zaštiti prava kandidata i kandidatkinja za posao u javnom sektoru.

U narednim danima Institut alternativa će objaviti neke od zaključaka fokus grupe, i organizovati fokus grupu sa predstavnicima NVO, sindikata i medija u Podgorici.

Fokus grupu smo održali u okviru projekta ’’Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru’’, koji je podržan u okviru programa ’’OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE’’, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *