Etika i javna uprava: Principi bez podrške

Iako Crna Gora ima etičke kodekse i za lokalne i za državne službenike i namještenike, izostaju mehanizmi kojima bi se osigurala njihove efikasna primjena.

U svom dosadašnjem radu, Etički odbor za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika primio je jednu pritužbu u odnosu na ponašanje državnog službenika i jednu inicijativu za davanje mišljenja o primjeni Kodeksa. U svim organima državne uprave imenovane su kontakt osobe koje bi trebalo da informišu Etički odbor o svim pritužbama u odnosu na kršenje Kodeksa. Međutim, do sada nije bilo izvještavanja o postojanju tih pritužbi.

Etički odbor ne uspijeva da ispuni obavezu da se sastane najmanje jednom u toku mjeseca, a suočava se i s problemom neisplaćivanja naknada svojim članovima. Procedure za imenovanje članova ovog tijela nijesu dovoljno razrađene, a njegova uloga je prvenstveno savjetodavna, budući da nema mogućnost da pokrene disciplinski postupak u slučaju da utvrdi kršenje etičkih standarda.

Način funkcionisanja specifičnih odbora u posjedinim državnim organima (Uprava carina, Uprava policije) bolje je uređen, što se ogleda i u brojkama, odnosno rezultatima rada ovih tijela. Etički odbor Uprave policije, tokom osam godina, razmatrao je ukupno 570 slučajeva navodnog kršenja Kodeksa policijske etike. Samo tokom posljednje tri godine utvrdio je da je došlo do kršenja ovog Kodeksa u 59 slučajeva.

Na drugoj strani, 15 crnogorskih opština, od ukupno njih 23, osnovalo je etičke komisije za primjenu etičkih kodeksa lokalnih službenika i namještenika. Ni na lokalnom nivou nema izvještavanja o eventualnim pritužbama koje su primile ove etičke komisije.

Još uvijek ne postoji etički kodeks koji bi obuhvatio imenovana i postavljena lica na rukovodećim pozicijama u državnoj upravi, a koja ne spadaju u državne službenike i namještenike. Sve to sugeriše da u Crnoj Gori, sveukupno posmatrano, još uvijek nijesu stvorene osnovne pretpostavke za uspješnu primjenu etičkih standarda. Ove pretpostavke podrazumijevaju odgovarajuće nadležnosti i nezavisnost tijela nadležnih za praćenje primjene etičkih standarda, zatim promociju etičkih kodeksa i pružanje smjernica za rješavanje konkretnih etičkih dilema, kao i olakšanu mogućnost podnošenja pritužbi za kršenje etičkih kodeksa i transparentnost postupanja po pritužbama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *