Diskriminacija u MUP-u: Otvoreno kršenje propisa

Mišljenje Kancelarije Ombudsmana o diskriminaciji po osnovu pola u MUP-u je naličje učestalog kršenja propisa o službeničkim odnosima, zloupotrebe ugovora o privremenim i povremenim poslovima i izokretanja duha pojedinih zakona, koji uprkos određenim dobrim odredbama, sami po sebi nisu u stanju da zaštite prava žena u javnoj upravi. Podsjećamo da je utvrđeno da je podnositeljka pritužbe trpjela diskriminaciju po osnovu pola i porodičnog statusa (trudnoće) u oblasti rada.

Izjašnjenje MUP-a u ovom konkretnom slučaju još više zabrinjava jer pokazuje apsolutnu bezobzirnost i otvoreno pozivanje na kršenje zakona: u nizu međusobno protivrječnih činjenica, tvrdi se da je zaposlena obavljala ključne poslove za funkcionisanje područne jedinice MUP-a u Baru (koji se odnose na prebivališta građana, lične karte, putne isprave…) a da nije bila zaposlena shodno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima pa da samim tim nema prava koja proističu iz ugovora na određeno vrijeme.

Nadamo se da će se ovaj slučaj razriješiti. Međutim, uvjereni smo da nije usamljen. Dok god ne bude oštrijeg proaktivnog kažnjavanja za ovakva gruba kršenja zakona i zloupotrebe prilikom zapošljavanja, reaktivan odnos institucija nakon istupanja građanki i građana neće promijeniti sistem niti suštinski unaprijediti položaj žena i muškaraca u javnoj upravi.

Saopštenje je dostupno i na portalu Vijesti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *